2008/11/11

آی دین یک عده درد گرفت باز !

.
رفقا دوتا حرف :

اول اینکه عدم حضور اینروزهای من در بالاترین و دنباله و فلان فقط به این دلیل است که اینروزها به خیلی از دلائل برای دسترسی به شبکه با مشکلات زیادی مواجهم و همینکه اگر بتوانم چیزی بنویسم و در صفحه ام قرار بدهم خیلی کار کرده ام . اینرا لطفاً به هیچ دلیل دیگری جز این مرتبط نکنید . از رفقائی که جور منرا میکشند ممنونم ...

و دوم اینکه بعد از ماتریکس 4 میبینم که دوباره یک عده دین درد گرفته اند ! شما مطمئن باشید که من هر وقت ببینم و بشنوم و بخوانم که کسی یا جائی چنین غلطی کرده که اعتقادات دینی و مذهبی منرا به خرافه های شاخ و دم دار بکشاند فوراً عکس العمل نشان میدهم و بشدت هجوش میکنم . اینکار را بارها کرده ام الآن هم همینطور و بعداً هم تا هر وقتی که باشم و چنین چیزی ببینم حتماً همینکار را خواهم کرد . فکر میکنم این وسط اعتقاد من که در برابر چنین غلطی واکنش نشان میدهم از توئی که رویت را میکنی آنطرف رد میشوی خیلی محکمتر باشد پس لطفاً در مواجهه با این قبیل نوشته های من هم سعی کن همانطور رویت به طرف دیگری باشد تا یقه ات را نگیرم و تو را هم بکشم وسط و هجو کنم که آنوقت خلقی بهت خواهند خندید و من اگر بجای تو بودم اصلاً دلم نمیخواست که این کار با من بشود !

شاد باشید ...