2008/11/11

#238

در راستای رزمايش امنيت و آرامش در تهران و برخورد نیروی انتظامی با مردم در سایر شهرها

بر اثر مهرورزی زیاد خشتک یکنفر در لرستان سرش عمامه شد !

کسی نداند فکر میکند رئیس جمهور اراذل و اوباشها دارد اسکورت میشود !

در همین راستا دفتر حسین آقا رئیس جمهور منتخب آقا در امریکا اعلام کرد اگر احمدی نژاد بجای نامه قیلم مهرورزی در خرم آباد را برای من فرستاده بود من بهتر متوجه منظور او از "عنایت به خواهر مادر ملت" میشدم . وی گفت من فکر میکردم منظور ایشان صرفاً مسائل ناموسی بوده لیکن الآن فهمیدم که محمود چون آدم جهان شمولی است یک حرفی میزند که بدرد هزارتا کار بخورد . وی آمادگی کامل خود را برای اعزام چند ناو هواپیمابر برای استقرار دور میادین تهران اعلام نمود و قول داد که بحران اقتصادی مردم امریکا را به همین روش حل بنماید . حسین آقا همچنین اعلام کرد اگر مادربزرگم اجازه بدهد منکه از خدامه بیام تهران زندگی کنم . مادربزرگ نامبرده بعد از شنیدن این خبر بدلیل نامعلومی افتاد مُرد !

رئیس پلیس راهوار و شاهکار تهران نیز از همه خواهش کرد که پنجشنبه ماشینهایشان را بیرون نیاورند . وی گفت بدلیل اجرای زورمایش ۶ روزه ممکن است ماشین افراد یکوقت خدای نکرده در خیابان برود زیر تانک ! وی افزود ملت اگر پنجشنبه در خانه هایشان بگیرند بشینند ما خودمان با تانک می آئیم رویشان . ضمناً قرار شد در کل شهر دوربینهای مدار بسته کار گذاشته شود که البته هنوز معلوم نیست مدار این دوربینها به کجا بسته شده . نیروی انتظامی هدف از اینکار را چنین اعلام کرد : چطور وقتی ما کون برهنه هستیم مردم از ما فیلم میگیرند ولی وقتی ما کون خودشان را برهنه میکنیم ازشان فیلم نگیریم ؟!

گزارشها حاکیست با اجرای این زورمایش و سایر اقدامات مشابه ، آن یک درصد باقیمانده از مردم ایران هم که تا حالا فکر میکردند از حکومت ناراضی هستند الآن فکر میکنند که حکومت از آنها راضی است . مفسران معتقدند که جمهوری اسلامی خیلی جای باحالی است ، خشتک مردم را در داخل در می آورند بعد میروند در خارج از حقوق همان مردم دفاع میکنند ! البرداعی نیز در تازه ترین گزارش خود اعلام نموده که مگه جمهوری اسلامی فعالیت هسته ای هم میکند ؟! وی معتقد است که فعالیتهای جمهوری اسلامی بیشتر مربوط به تخم میشود تا هسته ! توضیحاً اینکه تخم اگر در خاک بیفتد درخت میشود ولی اگر کشیده بشود معلوم میشود که زورمایش نیروی انتظامی با موفقیت انجام شده !

ضمناً قرار شد مدافعین حقوق بشر نیز در حمایت از ملت ایران بروند یک عالمه امضاء دیگر جمع کنند . دانشمندان میگویند اگر یک میلیون نفر دیگر بروند یکجائی را امضاء بکنند مسئله حقوق بشر در ایران کلاً حل خواهد شد !