2008/09/19

#228

در راستای ورود عبدلله نوری به عرصه انتصابات ریاست جمهوری

ملک عبدلله اصلاحات وارد میشود ! اصلاح اول : صلاحیت خودش !

اگر عبدلله نوری بیاید وسط خط و خطوط احزاب اینطوری میشود !
( الآن بعضی وقتها فقط یک خط رو خط معمولی میشود ! )

به این دلایل عبدلله نوری صلاحیت ندارد :
  1. جمهوری اسلامی یک رئیس جمهور خواجه میخواهد اندازه همینی که الآن داریم درحالیکه آنجای عبدلله نوری که باید خواجه باشد میشود اندازه همینی که الآن داریم !
  2. کسی باید رئیس جمهور بشود که مردم را سرگرم کند تا بقیه کارشان را بکنند عبدلله نوری بقیه را سرگرم میکند که مردم کارشان را بکنند !
  3. الآنش که همه یکدست هستند رهبری باید ماهی یکبار نماز جمعه بخواند عین امروز فصل الخطاب بدهد ، نوری که بیاید جمعه ها باید نماز را حذف کنند رهبری فقط فصل الخطاب بدهد !
  4. نوری سه جا را خیلی خوب بلد است : وزارت کشور ، شورای شهر ، اوین ! شما فکر میکنید جمهوری اسلامی غیر از اینها چندتا در روی دیگر دارد که این سه تایش را بلد است ؟!
  5. در زمان رفسنجانی طرح مادام العمر شدن رئیس جمهور را نوری داد در زمان خاتمی بهش حمله کرد حالا میترسیم ایندفعه به خاتمی حمله بکند احمدی نژاد بشود رئیس جمهور مادام العمر !
  6. اگر نوری کاندید بشود صدا سیما هم بهم میریزد چون روز انتخابات همه میروند رای بدهند و تلویزیون ما فقط بلد است سه نفر را بکند تمام مردم ایران نمیداند تمام مردم را چطوری بکند سه نفر !
  7. اصلاً خیلی باحال است ! اگر نوری بیاید همه میروند رای بدهند کتک میخورند اگر نیاید هیچکس نمیرود رای بدهد باز هم کتک میخورند ما یک کاندیدائی میخواهیم که یک کمی هم تنوع ایجاد بکند !
  8. نوری با کسی تعارف ندارد اگر بزنند او هم میزند اینطوری آنوقت بسیجیها باید از دست دانشجوها فرار بکنند بچه های مردم ایندفعه بجای اصلاح طلب بودن بخاطر کتکاری زندانی میشوند که البته نتیجه هردوتا یکی است ولی اولی آبرومندانه تر است !
  9. در حال حاضر احتمال تقلب در انتخابات صد درصد است اگر نوری بیاید میشود صد در هزار و چون در هر دو صورت نوری رئیس جمهور نمیشود لذا چرا بیخود زور اضافه بزنیم چهره نظام را بیشتر مخدوش کنیم ؟!
  10. اگر نوری رئیس جمهور بشود آنوقت یک عده هم میروند مجلس را میگیرند همه چیز دوباره می افتد دست اصلاح طلبها ولی چون تجربه نشان داده که ما در این شرایط رودل میکنیم و هر دو جا را پس میدهیم به خودشان لذا بعدش وضع میشود همینی که الآن هست ! خب چه کاریه وضع الآن همانی است که قرار است بعداً بشود اینکه اینهمه دنگ و فنگ نمیخواهد !