2008/08/02

آقا ما یه کمی هم خودمونو تحویل بگیریم !

.................................

بدینوسیله ارتقاء این سایت را به رتبه پنجم در سایتهای سیستم آماری وبگذر به کلیه ملت همیشه صحنه دار تبریک و تهنیت عرض نموده و جا دارد در اینجا از تلاش تمام هموطنان عزیز که با حضوری دلنشین و مثال زدنی در این صفحه موجبات تحقق این رویداد عظیم فرهنگی را فراهم آورده اند تقدیر و تشکر را دسته جمعی بنمائیم !

همچنین اینجانب در این لحظه پر از نور و چراغ و مهتابی مراتب سپاس عمیق خود را به نمایندگی از شما از جمهوری اسلامی و در صدر آن رئیس جمهور خیط ایران که با فراهم نمودن سوژه در تمام طول بیست و چهار ساعت شبانه روز پایه این موفقیت بزرگ را بنیان نهاده اند اعلام می نمایم !

و در آخر اینکه جا دارد تا در همینجا احراز رتبه ۴۴۹ برای سایت جناب دکتر خلبان شهردار برادر قالیباف را بشدت مورد کرکر خنده قرار داده و برای ایشان از درگاه خداوند طلب علو درجات شهدای ۲۰۰ سال دفاع مقدس فلسطین را بنمائیم !

ضمناً برای جلوگیری از پیشامد هرگونه حرف و حدیث اگر خواستید روی لینک پائین کلیک بنمائید ولی اگر ننمائید بهتره چون بمن اعتماد داشته باشید !