2008/08/02

#111

روایت جدیدی از پیامبر : زن چون ناقص العقل است جایز نیست از مال خود هدیه بدهد مگر به اجازه شوهرش
--> حتماً لینک اصلی را در اینجا بخوانید چون خیلی بهتان خوش میگذرد ! <--


* این روایتها خیلی باحالند ! توسط پیامبر و اولیا گفته شده اند ولی معلوم نیست به کی !

ببخشید پیامبر این سخن را به کی فرموده اند ؟

الگوی زن کامل العقل از نظر اسلام ناب محمودی که جایز است "مال" خود را بی اجازه شوهر هدیه بدهد !

در اینجا به بررسی همه جانبه این نوول ادبی به حق چیزهای نشنیده و جن بوداده میپردازیم باشد تا در سایه همین روایتها تا پس فردا افشین قطبی هم بگوید من را خود حضرت ابوالفضل شخصاً بیمه کرده و ضامن آهو و خضر نبی و طفلان مسلم نیز از طرف فیفا بر این کار نظارت داشتند !

... و در روایت دیگری نقل شده "من بین ایدیهم" که یعنی همانا از بین آی دی های شما و ما تحقیق کردیم دیدیم در لسان عربی به آی دی مردم گفته میشود "ایدیهم" که اتفاقاً همین نشاندهنده آنست که زنها نباید مال خود را به کسی هدیه بدهند مگر اینکه آن مال خیلی مال باشد که آنصورت حتماً باید خلائق از طرف خداوند سبحان سه بار به او گفته باشد "عجب چیز مالیه" و در غیر اینصورت شوهر میتواند مال خود را طبق تمام اصول اسلام با گرایش جمهوری اسلامی به هر کی دلش خواست هدیه بدهد که اصطلاحاً به این کار میگویند جاکشی که اتفاقاً در بلاد اسلام اگر از آدم فیلم نگیرند خیلی هم شغل شریفی است ولی علما اسمش را بد در کرده اند که دست زیاد نشود !

و از حضرت فیل در یکی از سنگ نبشته هائی که رحیم مشائی اتفاقاً خیلی خوب از آنها نگهداری میکند آورده اند که روزی حضرت حوا در خانه بود که دید یکنفر دارد در میزند ایشان با دو لب مبارک فرمودند کیه ؟! حضرت آدم علیه السلام از آنطرف در فرمودند آخه مشنگ مگه غیر از من و تو کس دیگه ای هم اینجا هست ؟! که دیگر سندی از این محکمتر برای ناقص العقل بودن زنها وجود ندارد لیکن هنوز بین علما محل اختلاف است که اگر زن ناقص العقل میباشد پس آن کسی که دنبال او می افتد بالکل فارغ العقل باید باشد که برخی میگویند همینطور هم هست و برخی دیگر میگویند نخیر فقط در قم اینطوری است !

ضمناً در صفحه ۳۰۰ از کتاب ۲۰۰ صفحه ای "البرق المطابق الجدول السهمیه" که از کتب معتبره میباشد نقل شده که روزی پیامبر داشت راه میرفت و همین ! که یعنی همانا یک شب یک خانوم جلسه ای که بتازگی مرده بود به خواب دخترش آمد و به او گفت مبادا که نماز بخوانی و کارهای ثواب انجام بدهی چون بعد از مرگ عین من حوری بهشتی میشوی و من از وقتیکه مرده ام تا حالا هنوز وقت نکرده ام شورتم را بکشم بالا ! و در این روایتها نیز برخی گفته اند اصلاً چه ربطی داشت و برخی دیگر نیز فقط خندیده اند ولی چیزی نگفته اند که بر آنان هزار هزار فرشته باد !

و در رساله "ایران 11 - 264 ص 48" که همانا شماره شهربانی شتر یکی از اولیا میباشد آورده شده که روزی خدا داشت فکر میکرد به این نتیجه رسید که اگر اصلاً از اولش زن را نمی آفرید چه بسا که هیچوقت هم لازم نمیشد اینهمه پیامبر و امام و پنج تن و محمود بیافریند بلکه همین جمهوری اسلامی بس بود برای هدایت کل بشریت و دین هم اینطوری به لجن کشیده نمیشد و سفارشات فراوان است بر احکام شب زفاف و شبهای زاینده رود و دیگر شبهای آه و اوه دار که چون زن در جمهوری اسلامی ناقص العقل است همان بهتر که برود در عوارضی استخدام بشود چون آنجا هم ورود و خروج دارد و علما هم میگویند زن فقط همین یک استفاده را دارد !

دو کلمه حرف دیگر : میدونم که الآن باز یه عده از پاپ کاتولیک تر میگن آی هوار دین ما فلان ولی با تمام احترامی که قلباً برای همه قائلم اگر فقط یکجا نظر هیچکس اصلاً برام مهم نباشه دقیقاً همینجاهائیه که ببینم داره با دین کاری میشه که عین الآن بجای آدم دیندار آدم متواری از دین تولید بشه . اینجا من هرجور که بتونم قضیه رو "هجو" میکنم هیچ ابائی هم از اینکار ندارم . آقای کاتولیک تر از پاپ آن دینی که شما داری مطمئن باش من خیلی محکمترش رو دارم ولی هیچ احساس گناه نمیکنم وقتی خشتک یکی رو که دانسته یا ندانسته داره قافله دین رو به ترکستان میبره بکشم سرش ...

اینطوری خلاصه ... همین ...