2008/08/02

#110

باز هم در راستای عقب نشینی امریکا در پایان مهلت دو هفته ای جمهوری اسلامی


* بنده در این لحظه با نهایت خشم و نفرت و انزجار و بقیه چیزهائیکه در این سی سال در جمهوری اسلامی یاد گرفته ایم رسماً اعلام میدارم که این امریکا خیلی مادر به خطا میباشد ! از اونور داره همه رو به اعدام میده از اینور سازمان حمایت از انسانهای بدون حمایت رو میفرسته آمار بگیرن که بگن اعدامها در ایران در مقایسه با پارسال شصت و چهار برابر بیشتر شده ! گه !

ببخشید شما سلطان بانوی مائی یا سلطان بانوی اینا ؟!

همون حقتونه این چارلز غلامحسین گه بگیره به هیکلتون !

به این دلایل امریکا آمار اعدام در ایران را بالا میبرد :

  1. هی میگه حمله میکنم جوونهای مردم الکی خوشحال میشن میگن گور باباش آزادیه بچسبون سنجاقو حالمونو بکنیم بعد گشت ارشاد میگه معتاد زیاد شده میگرشون میبره اعدام !
  2. در همین راستا دارندگان سایتهائی مثل شهوت سرا که اخیراً توبه کرده نمیدونن باید چه گهی بخورن سایت رو ببندن باید برن دم جویهای آب یوسف آباد ماشین بشورن نبندن اینا میگن پورنوگرافی اعدام !
  3. آرایشگرهای بدبخت هم همینطور این هی میگه حمله میکنم ملت میرن موهاشونو اختاپوسی میکنن بعد میگیرنشون میگن کی کرد ؟! میگه این ! میشه ترویج بی بندوباری اعدام !
  4. مانتو فروشهای بیچاره هم تا حالا ده دفعه هی زدن تو کار عبا عمامه تا اومده کارشون بگیره این گفته حمله میکنم رفتن دوباره مانتو خفاشی آوردن برآمدگی های بدن خانمها نمایان شده اعدام !
  5. یارو میخواد بره واسه پاسپورتش عکس بگیره این میگه حمله میکنم اونم میگه لقّش میره با کراوات عکس میگیره عکاسیه میشه نوامیس مردم اعدام !
  6. اون یکی یه بچه نخبه داره برای تحصیل میخواد فراریش بده بفرسته خارج این میگه حمله میکنم اونم میفرسته همین دانشگاه تهران خودمون پس فردا بخاطر سالگرد ۱۸ تیر میگیرنش اعدام !
  7. مسافرکشها نه به کار کسی کاری داشتن نه چیزی ولی این میگه حمله میکنم اونم آخوندها رو دیگه سوار نمیکنه میشه اسکل کردن نظام اعدام !
  8. یارو مال کمیسیون تحقیق مجلس بوده هیچ آزاری هم نمیرسونده کارشو میکرده کمسیونشو میگرفته (!) این میگه حمله میکنم اونم میره همدان میشینه زرت و پرت میکنه تا پس فردا هم اعدام !
  9. اونائی که بیکارن که دیگه از همه بدتر این میگه حمله میکنم اونام میگن پس بذار ما هم در مبارزه شرکت کنیم فردا ننه بابامون نگن هیچ گهی نشدی میرن یه ریشو رو تو خیابون میگیرن چنان میزنن که دو برابر دیه کامل مرد خرج دوا درمونش بشه یهو یارو صندوقی مسجد محلشون از کار درمیاد همون چس تومن وام اشتغالشون که مالیده میشه هیچ دیه هم ندارن بدن اعدام !

نتیجه اول : اصلاً همین چارلز غلامحسین هم از سر امریکا زیادیه !
نتیجه دوم : خب عزیز من اگه اینکاره نیستی گه میخوری انقلاب راه میندازی !
نتیجه سوم : چرا موارد بالا ده تا نشد پس ؟!
نتیجه چهارم : بمن چه خودتون گفتید مطالب "شماره دار" کوتاهتر باشه !