2008/07/12

#67

سرلشکر فيروزآبادي : دشمنان ايران در برابر رزمايش سپاه دستپاچه شده و با ترس گفتند كه با ايران جنگ ندارند درحالیکه ما در منطقه به اصطلاح خلاف هم ايستاده بوديم. (فارس)

* ما البته اگر هفته ای یکبار این وزنه سنگین نظام را در اینجا مهمان نکنیم اصلاً انگاری این صفحه مان یک چیزی کم دارد ولی من دارم حس میکنم که ایشان انگار خودش هم حال میکند که مهمان ما باشد یکجورائی !

چوپان فداکار ، محمود خطاکار ، اِشَّــک خلافکار !

اشــّک درحالیکه در منطقه به اصطلاح خلاف ایستاده است !

تفاوت دستپاچگی و ترس دشمن با دستپاچگی و ترس ما :

 1. دشمن وقتی دستپاچه میشود با ترس میگوید ما جنگ نداریم ولی ما وقتی دستپاچه میشویم با خونسردی پنج تا بسته می اندازیم توی آب فرار میکنیم بعد میگوئیم با همه هم جنگ داریم !
 2. دشمن اول دستپاچه میشود بعد میترسد ولی ما اول مانور برگزار میکنیم بعد با دستپاچگی چندتا عکس فتوشاپی میدهیم بیرون که همه بترسند !
 3. دشمن وقتی میترسد میگوید ما جنگ نداریم ولی ما اتفاقاً هرچی بیشتر بترسیم بیشتر میگوئیم با همه جنگ داریم !
 4. دشمن دیوانه است چون از آنطرف دنیا تمام ناوهایش را که هر کدام بتنهائی به اندازه تمام نیروی دریائی ما است می آورد در خلیج فارس که بترسد ولی ما نهایتاً چندتا قایق زپرتو می آوریم همانجا که دشمن باز هم بترسد !
 5. دشمن وقتی میترسد رئیس جمهورش بیشتر خرف میزند ولی ما وقتی نمیترسیم رئیس جمهورمان کلاً خفه خون میگیرد !
 6. وقتی دشمن میترسد بقیه دنیا هم میترسد بعد با دستپاچگی میخواهند جلوی جنگ را بگیرند ولی ما چون تنها هستیم نحوه دستپاچه شدنمان هم به کسی ربطی ندارد ولی بعدش دنیا دیگر نمیترسد !
 7. دشمن وقتی دستپاچه میشود بعدش میترسد ولی ما وقتی میترسیم بعدش با دستپاچگی پاچه همدیگر را میگیریم !
 8. این پاچه اصلاً خیلی کاربرد دارد مثل اینها : دست پاچه ، تا پاچه ، پاچه پاره ، پاچه ورمالیده و ... ولی نمیدانم چرا همه اش بجای ترساندن دشمن مردم خودمان را میترساند !
 9. وقتی دشمن میترسد عکاسیهای ما باید با دستپاچگی تعطیل کنند در بروند ولی اگر دشمن دستپاچه نشود آنوقت وبلاگنویسها باید همان عکسها را بزنند توی وبلاگشان بعد با هم در برودند !
 10. ما وقتی میخواهیم دشمن را بترسانیم میرویم سراغ فتوشاپ ولی دشمن بعدش میفهمدد که ما در زمان copy & paste کردن انگار خیلی دستپاچه بودیم !
 11. قیافه دشمن ما را نمیترساند بقیه چیزهایش میترساند ولی ما قیافه های خیلی ترسناکی داریم که خیلی وقتها خودمان را هم دستپاچه میکند !
 12. وقتی عراقیها دشمن را ترساندند آنها با دستپاچگی رئیس جمهورشان را کردند توی گونی ولی ایندفعه معلوم است که دشمن خیلی ترسیده چون ما رئیس جمهورمان را خودمان کرده ایم توی گونی !
 13. خوب شد که دشمن ما اینهمه ترسو است وگرنه ما همین یکذره دقت را هم روی کارهای فتوشاپی مان نداشتیم و عکاسیها که اینجور چبزها را خیلی واردند بجای پلمب بخاطر افشاگری اعدام میشدند !
 14. دشمن خیلی میترسد که ما یکوقت دستپاچه بشویم و بزنیم رآکتورهایمان را منفجر کنیم چون میگوید مردم چه گناهی کرده اند ولی ما اصلاً از این چیزها نمیترسیم چون میدانیم اگر اینها دستپاچه بشوند حتماً یک بلائی سر ما آدمهای گناهکار می آورند !
 15. دشمن یک سخنگو دارد که دستپاچه که خوب است اگر دست به آب هم بشود باز همان یک نفر از طرف همه شان حرف میزند ولی ما وقتی میترسیم همه مان با دستپاچگی از طرف همه مان حرف میزنیم !