2014/12/14

#1432

هرکی گه خورده دمش گرم!؛


این یوسف اباذری چه حرف‌های قشنگی زد. حالا کی هست؟-

 استاد دانشگاهه. البته خیلی‌ها ناراحت شدند که به مردم گفت ابله.؛-

گفت ابله؟ گه خورد! اصلاً کی هست این یارو مو قشنگ که این چرت و پرتا رو میگه؟؛-

استاد دانشگاهه. ولی به نظرم اشاره‌ش به اینکه سیاست قاطی هنر شده خوب بود.؛-

عه؟ جان من؟ دمش گرم، آدم حسابیه دیگه. گفتی کیه؟-

استاد دانشگاهه. ولی نباید وسط بحث از کوره در می‌رفت به علایق مردم می‌گفت مبتذل.؛-

گفت مبتذل؟ به جان خودم اونجا بودم یه کشیده نر و ماده میذاشتم زیر گوشش به آفتابه بگه عمو. کی هست اصلاً این قرمساق؟-

استاد دانشگاهه. همون که میگه هرچی کشتی‌گیر و کاراته‌بازه رفتن تو سیاست.؛-

نه بابا؟ دمش گرم. ایران دوتا آدم حسابی اینطوری داشت الآن گلستان بود. گفتی کی بود آخر؟؛-

استاد دانشگاهه. ولی خودش میگه من با افتخار نماینده این مردم نیستم.؛-

خودش گه میخوره با همون دهنش که میگه نماینده مردم نیستم. یارو اصلاً معلوم نیست کی هست.؛-

آره، اصولاً روشنفکرهای ایرانی بین گه خورد و دمش گرم معلقن. حالا تو هم یه ده دقیقه گه نخور! دمت گرم!؛-