2017/06/28

#1527

اطلاعیه ما به دشمن فرضی!


جناب آقای دشمن فرضی!

احتراماً نظر به مانور برگزار شده در فرودگاه مهرآباد که منجر به کشته شدن دست کم یک نفر از خودمان شد به استحضار می‌رساند این تازه مانور بود، اگر حمله راستکی کرده بودیم چه دهنی ازت سرویس بود. البته ما پیش از انجام موفقیت آمیز این مانور کاملاً از موفقیت آن با خبر بوده، چه بسا گاهاً ما یک کارهایی را چون کاملاً موفقیت آمیز است اصلاً انجام هم نمی‌دهیم. لیکن ابتدا موقعیت سوق الجیشی «برره» را برای انجام مانور موفقیت آمیز انتخاب کردیم که پس از هزاران ساعت-نفر فکر بی‌وقفه در نهایت فرودگاه مهرآباد انتخاب شد.

در فاز دوم عملیات به‌طور کاملاً بی‌خبر به خودمان حمله کردیم که منجر به وحشت مردم شد لیکن از آنجا که ملت غیور ایران عموماً عادت دارند از تمام کارهای ما وحشت بکنند لذا با خونسردی، ما به کار خود ادامه دادیم آنها به راه خود. در این لحظه موفق شدیم شیشه‌های فرودگاه را با موفقیت مورد اصابت گلوله قرار داده و شاهدان عینی را با چک تهدید به «خفه» کنیم.

سپس کاملاً طبق موفقیتی که از پیش با آن آمیخته بودیم، به تسلط کامل به محور عملیاتی گوشی‌های موبایل مردم دست یافته و تمام فیلم‌هائی که گرفته بودند را پاک کردیم. لازم به ذکر است که در این مانور چون خیلی یک‌دفعه‌ای به خودمان حمله کردیم این است که وقت نشد خودمان از آن فیلم بگیریم که این خود بر موفقیت رزمایش افزود.

در فاز بعدی بشدت شروع به تیراندازی به خودمان کردیم که چون موفقیت آمیز بود یکی از افراد خودمان را به شهادت رساندیم که تاریخ و نحوه شهادت وی متعاقباً منتشر خواهد شد. همچنین با استعانت تجربیات موفقیت آمیز عملیات موفق مقابله با داعش در مجلس و حرم امام، کلیه‌ی یگان‌ها فوراً به جستجوی یک زن در جناح دشمن فرضی پرداختند که چون یادمان رفته بود در این رزمایش با خودمان زن ببریم نهایتاً در داخل فرودگاه هیچ زن فرضی‌ای پیدا نشد ولی بعداً که بیرون رفتیم چرا.

از همین‌جا به شما هشدار می‌دهیم، اکنون با آمادگی کامل، علاوه بر تمام تحرکات شما، تمام تحرکات خودمان را هم کاملاً زیر نظر داشته، چنانچه کوچکترین حرکتی حتی از خودمان سر بزند بلافاصله با تمام قوا وارد عمل شده و جواب محکمی به آن خواهیم داد. نیروهای جان بر کف همواره حافظ جان و مال و خصوصاً ناموس ملت همیشه صحنه‌دار بوده، در این راه چنانچه جان‌شان زیر تحریم در برود، مال‌شان به‌خاطر تحریم دودر بشود، ناموس‌شان عمراً بگذاریم حجابش کنار برود.

این آخرین هشدار موفقیت آمیز ما به شما دشمن تا دندان فرضی بود و ارزش قانونی دیگری ندارد.