2011/01/12

#875

ببخشید این سوراخ امنیتی نظام دقیقاً میشه کجای نظام ؟!مصلحی وزیر لاطائلات گفت "رهبران مخالفان باید پاسخگوی سوراخ امنیتی نظام باشند" . این خبر البته خودش بتنهائی قد دویست‌تا تیتر طنز برای آدم کار می‌کند بلکه چه بسا ما خودمان هم می‌میریم برای پاسخگوئی به موضوعات مربوط به سوراخ لیکن در راستای همکاری ملی جهت ارتقاء امنیت اطلاعاتی کشور در اینجا ضمن تاکید بر هرگونه سوراخ امنیتی چند ابزار برای پاسخگوئی به سوراخ مزبور معرفی می‌نمائیم باشد تا بتوانیم از سوراخ مورد اشاره بخوبی محافظت کنیم تا آنرا صحیح و سالم به صاحب اصلی‌اش امام زمان یا اگر نشد نایب بر حقش اگر اینهم نشد خلاصه به یکی برسانیم :

ابزار پیشنهادی برای پاسخگوئی به سوراخ امنیتی نظام
  1. انگشت دست : بهتر است از انگشت شصت استفاده بشود تا پاسخگوئی به سوراخ مناسب باشد . چنانچه شصت را دم سوراخ گذاشتید ولی پاسخگوئی درست انجام نشد آن یکی شصتتان را هم بگذارید دم سوراخ چه بسا یک کمی هم فشار بدهید به جلو . دقت بفرمائید سوراخهای نظام عمدتاً خیلی گشاد است و در وهله اول ممکن است اینجور به نظر بیاید که پاسخگوئی به آن کار یک شب و یک نفر نمی‌باشد لیکن شما ناامید نشوید و با حفظ خونسردی به کار خود ادامه بدهید حتی اگر لازم شد تا خود صبح دم سوراخ بمانید تا کمک برسد عینهو پترس فداکار .
  2. انگشت پا : برای پا هم بهتر است از همان شصت پا استفاده بشود لیکن حتماً خیلی مراقب باشید که شصت پایتان توی چشم نظام نرود و فقط دم همان سوراخ باشد تا لطمه‌ای به پاسخگوئی وارد نیاید . همچنین می‌توانید یه تیکه کف پایتان را از پاشنه بگذارید دم سوراخ و با آن یکی پایتان فشارش بدهید تا سوراخ خوب کیپ بشود ولی حتماً حواستان باشد که زیاد فشار ندهید چون ممکن است پایتان تا مچ برود توی سوراخ و بجای اینکه پاسخگوئی کرده باشید ناغافل بزنید نظام را جر بدهید .
  3. بطری : شما مطمئن باشید هرجائی که سوراخ امنیتی نظام قرار داشته باشد بطری هم همانجاها برای پاسخگوئی زیاد پیدا می‌شود . بطری را اول از سر امتحان بکنید ببینید برای پاسخگوئی کفایت می‌کند یا نه اگر نکرد همان بطری را از ته بگذارید دم سوراخ و باز هم یک کمی فشار بدهید به جلو . البته بنده خودم هم تصور نمی‌کنم سر بطری کار نظام را راه بیندازد لیکن چنانچه ته بطری را گذاشتید و چند دقیقه بعد اصوات قبیحه‌ای مانند آخخخخخخ ، زارررررت ، یا حضرت عباااااس و امثالهم شنیدید بدانید که شکر خدا پاسخگوئی با موفقیت انجام گرفته است !