2008/07/12

#66

* نظز به اینکه ما ایرانیها اصلاً جنبه اینهمه آزادی را نداریم و مثلاً دم انتخابات تا یک کمی به فوکول موی فاطی گیر نمیدهند نامبرده را اگر ول کنی به قصد براندازی پاچه شلوارش را هم تا میزند و نیز بدلیل اینکه دیروز معاون عجیب استاندار فارس ما را با پدیده حجم بدن زدگی کاملاً آشنا نمود لذا بر آن شدیم تا در جهت تائید هر سه مورد بالا دوتا دیگر از قوانین پوشش را در اینجا عنوان بنمائیم با این تذکر که موارد بالا دوتا بود ولی ما میخواهیم سه تا را تائید بنمائیم چونکه دارندگی و برازندگی !

قانون ممنوعیت پوشیدن شورت زیر شلوار !

میتوانید شورت را بجای پایتان بکشد روی سرتان چون همانطور که می بینید در حالت پورنوگرافی آدم زیاد فرقی نمیکند !
بدلیل حجم زیاد یک قسمت پورنوگرافی بدن که لامذهب اگر بهش دست بزنی حجمش بیشتر هم میشود که کمتر نمیشود و نیز بدلیل اینکه خلائق قبلاً باید شورت را کنار میزدنند تا پشت را ببینند ولی حالا باید پشت را بزنند کنار تا شورت را ببینند لذا پوشیدن تمام انواع شورت از این لحظه به بعد کاملاً ممنوع بوده و آبجی های محترمه گشتهای ارشاد که همواره در درآوردن شلوار افراد دور میدانها چنان مهارتی دارند که آدم خیال میکند در استودیوی play boy آموزش دیده اند در صورت مشاهده شورت در پای افراد آنرا هم وسط خیابان درمی آورند تا جاهای پورنوگرافی آدم وسط میدان معلوم بشود و آبرویش از طریق خندیدن به او اینطوری برود : ها ها ها ! ضمناً طبق قوانین جدیدی که مجلس ما تا الآن به تعداد خود ما یک تنه تصویب کرده است مطابق قانون جدید مد و لباس اسلامی چنانچه کسی شورتش را روی شلوار بپوشد اشکالی ندارد بلکه اظهر آنست که اگر می پوشد لااقل مامان دوز بپوشد تا ما یک حال توپی بنمائیم چونکه چه کنیم تفریح که نداریم در این مملکت خراب شده ! همچنین تمام انواع شورتهای اسلیپ چون معنی اسلیپ میشود خواب به منزله قرص خواب آور تلقی شده و لازم است تا برای بالا بردن سطح هوشیاری امت همیشه سر در برفراز صحنه در راستای دفاع از میهن اسلامی از طریق حمله به دیگر میهن ها کسانیکه شورت اسلیپ دارند را به اردوگاههای ترک یابوئی در لبنان بفرستیم تا هم پوشیدن شورت را ترک بنمایند هم دیپلمات آزاده خوش آمدی خوش آمدی !

قانون ممنوعیت پوشیدن دمپائی همراه با عینک آفتابی !
اگر با عینک آفتابی تان نمیدانید باید چیکار بکنید آنرا بزنید به چشم سگتان اینقدر باحال میشود که نگو !
البته ما خودمان امتحان نکرده ایم ولی میگویند آدم این شکلی خیلی خوش تیپ میشود خصوصاً که اگر آن آدم ریشو هم باشد دقیقاً انگار یک بچه بسیجی رپ اللهی همین الآن از بالا داهات خاخانکوه آمده باشد تهران که امر به معروف بکند ! زدن عینک آفتابی البته چونکه از تابش مستقیم انوار الهی جلوگیری مینماید خودش بتنهائی حتی بدون وبلاگ از مصادیق محاربه محسوب شده و چون قصد عینک زننده براندازی میباشد ما هم از قصد او را برانداز میکنیم درحالیکه تا پیش از آن سهواً همینجوری چشممان می افتاد به جاهای پورنوگرافی اش ! چنانچه کسی هم عینک زده باشد هم دمپائی پایش بکند پس رودربایستی نکند برود یک وبلاگ پورنوگرافی با یک غکاسی هم بزند و چون وبلاگ و عکاسی هیچ ربطی به عینک و دمپائی ندارد اتفاقاً همین جنبه نامربوطش از مصادیق بارز نظام بوده و اصلاً شما به اینکارها چیکار دارید مهم اینست که آیت الله (دام ظل عالی برکاته خصاله الشریف) گفته باشد که ما بعداً خودمان هماهنگ میکنیم که بگوید و نیز اگر کسی در حال رانندگی عینک زده باشد باید به نشانه همکاری با گشت ارشاد پاهایش را از پنجره بیرون نگه بدارد تا ما ببینیم که دمپائی پایش نیست وگرنه او را میگیریم در یک جائی که پلاکارد داشته باشد بازداشت مینمائیم ! همچنین اگر کسی در محل کارش به جهت راحتی بیشتر بجای کفش دمپائی پایش بکند پس معلوم میشود که محل کار او یک شرکت خصوصی بوده و همینطور عینک نزده ما بدلیل اصرار بیش از حد خانواده ها برای بیکار کردن فرزندانشان مطابق با تمام بندهای تمام قوانینی که داریم و نیز اگر قانونی نشد از طریق مجوزی که قوه قضائیه در اینگونه موارد بعداً بما میدهد و اگر هیچکدام ممکن نبود از طریق کماندوهایمان وارد تمام زندگی او میشویم تا ببینیم آیا در یخچالش یخ هم چال میکند یا همینطور سرکاری به آن میگویند یخچال ! بدیهیست که اگر آنجائی که ما میرویم کامپیوتر هم داشته باشد ولی کامپیوترش ویندوز ۹۸ نداشته باشد بدلیل اینکه ما ویندوز Xp و اینجور قرتی بازیهای رایانه ای را بلد نیستیم پس قصدش اسکل کردن ما از طریق نگهداری کامپیوتر در جائی که یخچال هم دارد بوده و حتی ممکن است در آن شرکت خصوصی به این دلیل دمپائی پایش کرده باشد که در هنگام پورنوگرافی با مدیر شرکت راحتتر از کفش دربیاید که البته ما خودمان باید از نزدیک با این قبیل نزدیکی ها آشنا بشویم !
تذکر اساسی : این مطلب را من به این دلیل نوشتم که یکوقت کسی فکر نکند با آزمایش موشکی و جنگ و اینجور چیزها ما حواسمان پرت میشود و بی خیال اوضاع داخل میشویم بلکه اتفاقاً اینجور چیزها حواس ما را بیشتر جمع میکند چونکه ما خودمان اینکاره ایم و حواس بقیه را هم پرت میکنیم ! با تشکر ... مدیر هتل !