2008/07/07

#50

در راستای طرح اعدام وبلاگنویسان سیاسی و پورنوگرافی با عنوان اخلال در امنیت روانی

آخرین اخبار اعدام وبلاگنویسان از سایت SEX.BLOG.SEX دات آی آر !

* توضیح : ما البته عادت نداریم هر چیزی را هزار دفعه بگوئیم لیکن به جهت اطلاع آندسته از عزیزانی که از این لحظه پای گیرنده و احیاناً فرستنده های خود نشسته اند معروض میداریم که این پورنوگرافی میشود یک چیزی در مایه های همان سکسی منتها به زبان کلانتری !

 1. کلیه وبلاگهائی که درباره وضعیت بنزین باشد بدلیل اینکه الآن یکسال است که گفتگو درباره بنزین بدون بکار بردن واژه های پورنوگرافی امکان پذیر نمیباشد باعث اخلال در امنیت روانی فاطی بوده و اعدام !
 2. چنانچه وبلاگی درباره مسائل مذهبی باشد و نام مراجع محترم یا لااقل روحانیون مهم جمهوری اسلامی را نیز برده باشد بدلیل اینکه بعد از افشاگری های اخیر همه با واژه های پورنوگرافی درباره مراجع صحبت مینمایند اعدام !
 3. وبلاگهای اقتصادی که به مسائل حقوق و مزایای کارمندان محترم میپردازند بدلیل اینکه خصوصاً در اول هر برج کارمندان محترم با عبارتهای پورنوگرافی حقوق خود را از بانک دریافت میدارند اعدام !
 4. وبلاگهای درباره ماست بندی و سوپری ها نیز بدلیل ایجاد صفهای طولانی و ایجاد زمینه برای صدور فحشهای پورنوگرافی برای جلوگیری از سر رفتن حوصله تشکیل دهندگان صف اعدام !
 5. وبلاگهائیکه قصدشان تعریف و تمجید از اقدامات دولت محترم میباشد خصوصاً که اسم احمدی نژاد را نیز ببرند بدلیل صدور تمام انواع فحشهای پورنوگرافی توسط خوانندگان در همان نگاه اول اعدام !
 6. همچنین وبلاگهای مربوط به حقوقدانان محترم که در آن حقوق شهروندان ایرانی بهشان یادآوری میشود نیز بدلیل صدور عبارات پورنوگرافی بعد از اطلاع شهروندان محترم از حقوقی که ندارند اعدام !
 7. هرگونه وبلاگی که در ایام الله مختلف مسیرهای راهپیمائی دشمن شکن را به ملت همیشه صحنه دارد معرفی بنماید خودتان میدانید چرا اعدام !
 8. وبلاگ نیروی محترم انتظامی درباره طرحهای جدید امنیت اجتماعی و خصوصاً طرحهای ارتقاء امنیت که همان یکجور طرح در طرح میباشد بدلیل تولید فحشهای جدید پورنوگرافی اعدام !
 9. وبلاگهای شامل جوک و اس.ام.اس خنده دار بدلیل اینکه خنده کنندگان اصولاً بعد از هربار خندیدن به کسانیکه باعث فراموشی نشاط و خنده در جامعه شده اند القاب پورنوگرافی میدهند اعدام !
 10. چنانچه کسی از نخبگان مملکت بوده لیکن هنوز فرار مغزها ننموده و وبلاگ هم داشته باشد به جهت رواج فحشهای پورنوگرافی به شانسشان از طریق سقوط اتوبوس به ته دره اعدام !
 11. وبلاگهای درباره اسامی پذیرفته شدگان تمام انواع کنکورهائی که در آن سهمیه ای ها نیز شرکت داشته باشند بدلیل صدور فحشهای پورنوگرافی معنوی توسط قبول نشدگان اعدام !
 12. چنانچه وبلاگی در قسمت تیتر خود یکی از عبارات پورنوگرافی را به نظام شکوهمند اسلامی حواله ننموده باشد بدلیل تشویق خوانندگان در همکاری پورنوگرافی با دارنده وبلاگ بعد از خواندن مطالب اعدام !
 13. وبلاگ شخص رئیس جمهور جهانگرد ایران بدلیل صدور انواع ترکیبی فحشهای پورنوگرافی که به در گفته ولی توسط تخته شنیده میشود اعدام !
 14. وبلاگهای تحقیقاتی درباره علت پیشرفت تمام کشورهای جهان بدلیل متوجه نمودن غیر مستقیم خوانندگان به قسمتهای پورنوگرافی خواهر و مادر نظام اعدام !
 15. وبلاگهای پورنوگرافی که مستقیماً تمام آنجاهای آدم را نشان داده و درباره آنها توضیح هم میدهد اتفاقاً چون به اصل مطلب پرداخته و ذهن خوانندگان را از ایجاد ارتباط بین آنهمه مواهب با موهبتهای نظام دور نگه میدارد شامل اعدام نبوده بلکه به جهت بیشتر شدن تعداد اینگونه وبلاگها دولت هم به خودشان هم به بازدید کنندگان وام اشتغال نیز پرداخت مینماید !
 16. جون !