2008/07/06

#48

در اجراي طرح امنيت اجتماعي انجام شد : برخورد پليس با آتليه‌هاي عكاسي متخلف در تهران (فارس)

* البته ما از نیروی انتظامی سوال نمودیم گفتند والاّ ما به اینکارها کاری نداریم لیکن چه کنیم که مردم خودشان هی بما اصرار و التماس میکنند که برویم شرکتهایشان را پلمب کنیم یا اگر دور میادین دیدیمشان کتکشان بزنیم و از اینجور کارها که اجتماع را برای آقا امن میکند !

این عکاسی به تعویض روغنی همسایه منتقل گردیده است !

الگوی عکس اسلامی !

در اینجا ضمن تبریک این پیروزی بزرگ به کلیه ستوان سولاخی های امنیت اجتماعی قانون جدید عکسبرداری از ریخت مردم را به جهت اخلال در امنیت روانی از طریق عکسهای ۴×۳ و ۴×۶ و خدای نکرده ۱۲×۸ در زیر می آوریم :
 1. لازم است تا در هنگام عکس گرفتن یک شماره ترجیحاً پنج رقمی نیز در زیر گردن افراد قرار داشته باشد !
 2. عکس افراد بین ۱۸ تا ۲۵ سال باید جوری باشد که بدرد آگهی ترحیمشان هم بخورد !
 3. کودکان ۳ الی ۶ ساله در هنگام عکس گرفتن باید یک پلاکارد دستشان باشد که نوشته : ما فدائیان رهبریم !
 4. همچنین بالای عکس افراد ریشو باید عبارت WANTED بطور کاملاً خوانا درج گردیده باشد !
 5. عکس خانمها باید طوری باشد که آدم بتواند قیافه شان را از پشت یک تصویر کاملاً سیاه ۴×۳ حدس بزند !
 6. از این به بعد باید در عکاسیها یک پرده شامل نقاشیهای جنگی آویزان باشد تا عکس گیرنده دستش را به نشانه زیارت روی آن گذاشته و فیگور بگیرد !
 7. عکس نیم رخ به عکس تمام رخ فردی اطلاق میشود که در هنگام مراجعه به عکاسی از جلوی گشت ارشاد رد شده باشد !
 8. در همین راستا اگر کسی دوبار از جلوی گشت ارشاد رد شده باشد عکس او حکم همان عکس برگردون را نیز دارا میباشد !
 9. در کلیه آتلیه های عکاسی باید یک تابلو نصب بشود و روی آن نوشته باشد : لعنت خدا بر پدر و مادر کسی که در هنگام عکسبرداری بخندد !
 10. لازم است تا تمام عکاسیها بعد از گرفتن عکس با قرار دادن جای مهر روی پیشانی افراد آنرا رتوش بنمایند !
 11. برای رتوش هرچه بهتر میتوان از عکس جلیلی بعنوان الگو استفاده نمود و بعد از عکس گرفتن نیز باید با سولانا مذاکره کرد !
 12. رساله آقا حکم همان آلبوم را داشته و در تمام عکاسیها باید صدتا صدتا موجود باشد !
 13. عکس پرسنلی به عکسی اطلاق میشود که در آن مقادیر انبوهی ریش و تعدادی چفیه مشاهده بگردد لیکن قرار گرفتن ریخت آدم در کادر لزومی ندارد !
 14. کادر عکس طولی باید به اندازه یک آر.پی.جی در سه خمپاره باشد !
 15. بسیجی ها از هرگونه عکس گرفتن معاف بوده لیکن در صورت نیاز میتوانند از روغن ترمز بعنوان عکس استفاده بنمایند !
 16. چنانچه کسی دانشجو باشد ولی پیراهن یا ترجیحاً شلوار کسی را درنیاورد اینقدر از او عکس میگیریم تا خودکشی بشود !
 17. روی تابلوی تمام عکاسیهای قزوین حتماً باید این نوشته به چشم بخورد : در این مکان عکس برعکس گرفته میشود !
 18. عکاسیها موظفند برای ارتقاء امنیت اجتماعی در مغازه خود یک پایگاه مقاومت بسیج و سه تا نمایندگی ولی فقیه هم داشته باشند !
 19. همچنین به جهت ارتقاء هرچه بیشتر طرح عکاسیها بعد از عکس گرفتن باید مردم را انگشت نگاری هم بکنند !
 20. چنانچه کسی یکی از انواع عکسهای فوق را برای قرار دادن در آلبوم بگیرد حتماً دیوانه بوده و باید تحت مراقبت شدید قرار بگیرد !

نتیجه : حالا چی میگن شماها این وسط هی میخندین ؟! خوبه امنیت اجتماعی نداشته باشین دزد خونتونو بزنه بعد بره با لوازم خونه شما عکس بگیره ؟! والاّ !