2008/07/01

#30

مظفر الدين تقوي عضو هيات مديره بانك سپه : رئيس جمهور حق دارد از عملكرد سيستم بانكي ناراحت باشد . (فارس)

تی تیش ندیدم مثل تو تابحال ، ای بابا محمود جون من بی خیال !

این خانم درحالیکه از عملکرد سیستم بانکی ناراحت است دارد با این پولها میرود که اگر شد یک دانه گوجه فرنگی بخرد !

از این فرمایش نتایج زیر بطریقه بیست سوالی بشدت مستفاد میگردد :

 1. رئیس جمهور تا حالا از عملکرد سیستم بانکی خوشحال بوده ؟!
 2. رئیس جمهور همیشه خوشحال نیست بلکه بعضی وقتها ناراحت هم میشود ؟!
 3. اگر سیستم بانکی عملکرد داشته باشد رئیس جمهور ناراحت میشود ؟!
 4. رئیس جمهور حق دارد هر جوری که دلش میخواهد باشد وگرنه ناراحت میشود ؟!
 5. ما حق نداریم از عملکرد سیستم بانکی ناراحت بشویم ولی رئیس جمهور حق دارد بجای ما هم ناراحت بشود ؟!
 6. این چیزها که ناراحتی نداره برو یه سخنرانی بکن همه خوشحال میشوند ؟!
 7. بغیر از انرژی هسته ای ناراحتی رئیس جمهور هم حق مسلم ماست ؟!
 8. کی بود میگفت حق رئیس جمهور را خورده اند ؟!
 9. بانک یک جائی است که سیستم دارد برای همین رئیس جمهور ناراحت میشود ؟!
 10. هر وقت رئیس جمهور ناراحت شد ما هم حق داریم از سیستم بانکی ناراحت بشویم ؟!
 11. حالا خودتو ناراحت نکن از جمهوری اسلامی کومور چه خبر ؟!
 12. عملکرد سیستم بانکی باید جوری باشد که رئیس جمهور خوشحال بشود ؟!
 13. اگر رئیس جمهور خیلی خوشحال بشود یعنی سیستم بانکی دوزار هم موجودی ندارد ؟!
 14. فلسطین و لبنان سیستم بانکی ندارند برای همین رئیس جمهور از عملکردشان خوشحال میشود ؟!
 15. سران مملکت پولهایشان را می اندازند در سیستم بانکی سوئیس بعد رئیس جمهور حق دارد تماشا بکند و ناراحت بشود ؟!
 16. خدا پدر مادر این تقوی را بیامرزد که بما گفت رئیس جمهور چرا همیشه ناراحت است ؟!
 17. ما فکر میکردیم رئیس جمهور مادرزادی همینطور ناراحت بوده تو نگو بخاطر سیستم بانکی ناراحت است ؟!
 18. کاش یکی این وسط ناراحت ما هم بود ؟!
 19. در این مملکت هیچکس برای مردم ناراحت نمیشود چون مردم سیستم بانکی ندارند ؟!
 20. چون رئیس جمهور ما مردمی است برای همین مردم حق دارند همیشه ناراحت باشند ؟!
 21. این حرفا کدومه ؟!
 22. فقط تقوی مارو نخندونده بود که اونم خندوند ؟!
 23. ما چرا با اینهمه مصیبت تو این مملکت باز اینقدر میخندیم ؟!
 24. یعنی میخواهید بگوئید سیستم مملکت ما اینقدر خنده دار است ؟!
 25. نه بابا فکر نمیکنم دیگه اینجوریها هم باشد ؟!

نتیجه خیلی مهم : با توجه به اینکه تعداد این بیست سوالی های ما همیشه بالا میزند لذا از این به بعد تعداد بیست سوالی ها هر چندتا شد شما + ۵ کنید تا تعداد واقعی اش بدست بیاید وگرنه همینیه که هست !