2015/08/21

#1466

چرا نگذاشتیم موریانه قطعنامه‌دان دشمن را بخورد؟!

همکار طنزپرداز خوبم آیت الله کاظم صدیقی امام جمعه موقت تهران که امیدوارم هرچه زودتر و برای همیشه دائمی بشود پرسش بسیار حساس و مهمی مطرح کرده‌اند. ایشان فرموده: چرا بجای توافق هسته‌ای صبر نکردیم تا موریانه بیاید قطعنامه‌ها را بخورد؟

بنده دو سال قبل که هنوز نه به بار بود نه به دار نه به هیچی و ته تهش طرفین فقط دو سه تا ماچ مفتی به همدیگر چسبانده بودند به این سوال حیاتی پاسخی دادم که چون در نظام اسلامی پاسخ‌های دو سال پیش ما همیشه بدرد سوال‌های ده سال بعدمان هم می‌خورد لذا شفاف سازی مربوطه را مجدداً اینجا می‌آورم: