2014/11/08

#1419

کیل «بیل» در کرب و بلا!


تصویر فوق تشییع نمادین شهداء کربلا در قزوین را نشان می‌دهد. به نظر شما علت اسیدپاشی در اصفهان چیست؟

  1. کمبود بیل در اینچنین مناسبت‌هایی.
  2. کمبود بیل در آنچنان مناسبت‌هایی.
  3. کمبود بیلِ کلینتون در هر مناسبتی.
  4. کمبود بیل کلاً.