2013/04/04

#1299

چهل و هفت میلیون نفر در جاده به جمعیت ایران اضافه شد !


با دیدن این خبر اولین چیزی که غیر از فحش ناموس به ذهنتان می‌رسد چی است ؟
  1. ایران یک کشور هفتاد و پنج میلیونی است که صد و بیست و دو میلیون مسافر دارد و این یک حماسه است .
  2. از خوبی‌های مسافرت حماسی یکی هم این است که آدم‌ها در جاده با هم آشنا می‌شوند و درجا می‌زنند بغل جفتگیری می‌کنند . البته ما قبلاً خیال می‌کردیم نه ماه طول می‌کشد که جمعیت به صد و بیست و دو میلیون برسد که الآن دیگر فکرمان رفع شد .
  3. خب بعضی‌ها ده‌ جا مسافرت می‌روند مگه چیه ؟ وضع که خوب باشه ، بنزین که ارزون باشه ملت می‌زنن به جاده هی حماسه خلق می‌کنند .
  4. دولت دارد خودش را حسابی برای حماسه انتخابات آماده می‌کند : هر نفر حداقل دو دفعه شمرده می‌شود .
  5. وزارت راه جمعیت ایران را رفت و برگشتی حساب می‌کند . احتمالاً پنجاه میلیون رفته‌اند هفتاد و دو میلیون برگشته‌اند . این خیلی بیشتر حماسه است .
  6. بر طبق این فرمول روزی نود و هشت میلیون نفر فقط در تهران جابجا می‌شوند . کسانی که در خانه‌شان نشسته‌اند هم بالاخره سر جایشان یک جابجائی چیزی می‌شوند و جزو حماسه محسوب می‌شوند .
  7. اگر در هر ماشین پنج نفر هم چپیده باشند بیست و چهار میلیون و چهارصد هزار ماشین ظرف سیزده روز رفت و آمد کرده‌اند . به امید روزی که صد و بیست و دو میلیون ماشین ظرف پنج روز رفت و آمد بکنند و حماسه دیگری آفریده بشود .
  8. حالا که خوب فکر می‌کنم در اغتشاشات سال 88 هم یه سه میلیارد نفری در خیابان‌ها رفت و آمد کرده بودند ولی آن رفت و آمدها چون برای اغتشاش بود اصولاً جزو آمار حساب نمی‌شود و بعداً فهمیدیم تازه تعدادمان قلیل هم بوده و حماسه‌ی عجیب دیگری خلق شد .
  9. ما در هر چیزی ده درصد که افزایش پیدا کنیم آمارمان پنجاه میلیون بالا و پائین می‌شود . وقتی یارو بجای کشو از خشتکش آمار دربیاورد همینجوری زرت و زرت حماسه آفریده می‌شود .
  10. ما خیلی خوش شانسیم که در چین زندگی نمی‌کنیم . فکر کن اگر چین را دو هفته تعطیل بکنند چند میلیارد مسافرت اتفاق می‌افتد . نه نه ، ما هنوز برای خلق چنین حماسه‌هائی آمادگی روحی نداریم .