2013/02/04

#1274

بری دیگه برنگردی !


پس از فتوحات منور شگون دیروز محمود احمدی‌نژاد در مجلس ، وی امروز با شکافت ذهنی عجیبی در مراسم بزرگداشت روز فناوری فضائی یک چیزهائی گفت که البته ممکن است با شنیدنش خنده‌تان بگیرد . راستش را بخواهید خودمان هم خنده‌مان گرفت اما سوالاتی هم برایمان پیش آمد :

سوال اول : احمدی نژاد گفت : حاضرم خودم را به فروش بگذارم و پول آنرا برای فعالیت‌هایتان بدهم . در اساطیر یونان به کسی که حاضر است خودش را به فروش بگذارد چه می‌گویند ؟ بجای نقطه‌چین عدد مناسب بگذارید : ...ده .
الف) جن      ب) کون      ج) گزینه‌ی ب ولی آخرش ی دارد      د) گفتم عدد مناسب بگذارید ، چرا حروف نامناسب می‌گذارید شما ؟

سوال دوم : وی ادامه داد : کسی که بالا نرود و در فضا نایستد ، این پائین هم نمی‌تواند زندگی بکند . در حال حاضر بهترین وسیله برای بالا رفتن ایشان برای زندگی در این پائین چیست ؟
الف) جک      ب) دست مقام معظم رهبری      ج) دست خر      د) سایر موارد خر

سوال سوم : وی همچنین گفت : ما می‌گوییم بیایید روی همین مسئله تفاهم کنیم و شما می‌گویید ایران چیزی ندارد . ببخشید ، چی ندارد ؟
الف) همان چیزی که خدا بیامرز داشت
ب) همان چیزی که بابات با آن تو را کاشت
ج) همان چیزی که موسوی می‌گفت
د) خیلی بی‌تربیتی

سوال چهارم : وی گفت : یک روز می‌گویند ایران خطرناک است و یک روز می‌گویند ایران اوضاعش خراب است . واقعاً چرا اینطوری است ؟
الف) بخاطر طرح زوج و فرد
ب) بخاطر اینکه جمهوری اسلامی فقط روزهای فرد احتیاج به چیزی دارد که با آن بالا برود .
ج) بخاطر اینکه احمدی‌نژاد فقط روزهای زوج حاضر است خودش را بفروشد .
د) بخاطر اینکه آنها کلاً به کسی که اوضاعش خراب است می‌گویند خطرناک .


سوال پنجم : احمدی‌نژاد در پایان گفت : حاضرم اولین «آدمی» باشم که می‌خواهید به فضا بفرستید . کجای این حرف سوال داشت ؟
الف) آدم      ب) حوا      ج) اعتماد به نفس گوینده      د) بجای فحش دادن بروید عین آدم در پاسخ به سوال اول عدد مناسب بگذارید !