2013/01/12

#1260

پیرمرد را از چیزهای کلفت نترسانید !


جناب آقای هاشمی رفسنجانی مد ظله العالی

مطلع شدیم که با ارائه‌ی گردنِ کلفتتان به ستاد نماز جمعه‌ی تهران ، با طرح سیاست نخ نما شده‌ی برگزاری انتخابات آزاد اسباب نگرانی آقای احمد جنتی (مد سنه العالی) شده‌اید . البته واضح و مبرهن است که همانطوری که به برکت نظام هیچ پیرزنی از تاکسی خالی نمی‌ترسد ، هیچ پیرمردی هم از چیزهای کلفت باکی ندارد لیکن به همین مناسبت و در راستای تحکیم گردن‌های کلفت در نظام تصمیم گرفتیم که احتراماً به‌پیوست اسناد و مدارک موثری درباره‌ی کلفت نبودن گردن و اصولاً هیچ جای دیگر شما ارائه بنمائیم ، باشد تا دفعه‌ی دیگری که خواستید در مورد رهبر آینده از حضرت امام خاطره تولید بفرمائید حواستان بیشتر جمع باشد :

  1. در دوران نظام ستمشاهی که شما و همکاران گردن کلفتتان زحمت کشیدید آن‌را برانداختید و همه را خوشحال نمودید ، هر هفته نصف خانواده‌ی شما برای ملاقات با جنابعالی باید تشریف می‌بردند اوین الآن جنابعالی هر هفته برای ملاقات با نصف همان خانواده باید تشریف ببرید همان اوین .
  2. یکی از فامیل‌های دور ما که خوشبختانه نسبت خیلی دوری هم با ما دارد و اصلاً او را سه دفعه بیشتر آنهم سر عروسی‌هایش ندیده‌ایم ، یک‌بار به یکی از فامیل‌های دور یک گردن کلفتی که متأسفانه نسبت خیلی دوری هم با ایشان داشت و کلاً همدیگر را هم هیچوقت ندیده بودند گفت بوزینه ! هنوز از سرنوشت وی اطلاعی در دست نیست ولی از سرنوشت آن کسی که روز روشن به دختر شما فحش ناموس داد خیلی چیزها در دست است .
  3. ما خیلی تلاش نمودیم از فرزندان گردن کلفت‌ها یک مدرکی سندی فیلمی صدائی چیزی کشف بکنیم که قیامت راه بیندازیم ولی متأسفانه نشد ، در حالیکه در مورد جنابعالی تا حوصله‌مان سر برود درجا یکی از فایل‌های صوتی پسرتان را می‌گذاریم دسته جمعی آقا می‌خندیم آقا می‌خندیم که نگو .
  4. گردن کلفت‌های نظام اصلاً شغلشان یک چیز دیگری است ولی هر میکروفونی که در هر موردی جلوی دهنشان بیاید فوراً درباره‌ی مصلحت نظام یک چیزهائی می‌گویند که دکل‌های آدم می‌ریزد . جنابعالی رسماً شغلت تشخیص مصلحت نظام است میکروفون مجمع تشخیص هم وسط حلقت است ولی یک‌دفعه درباره‌ی مصلحت نظام یک چیزهای پرت می‌کنی که ایندفعه پشم‌های آدم می‌ریزد .
  5. کلاً شاعر در مورد جنابعالی و احتمالاً خاتمی (اسم نبرد) فرموده :
نوح شخصاً با بدان بنشست ..... خاندان نبوتش کلفت شد !