2012/10/06

#1213

یک مدحی دیگر در نیویورک به اپوزوسیون تحویل داده شد !در رابطه با اعلام فرار حسن گلخانبان «فیلمبردار» هیئت همراه احمدی نژاد در نیویورک و ادعای ارائه‌ی فیلم‌های فوق سری توسط او به دستگاه‌های اطلاعاتی امریکا ، بنده با توجه به اخبار منتشره چند سوال علمی دارم که اگر خودتان را به زمین و زمان هم بزنید می‌پرسم :

سوال اول - می‌گویند ایشان فیلم‌های زیادی از تأسیسات فوق سری اتمی ایران در اختیار دارد . ببخشید ، تا حالا کی در کجا از تأسیسات فوق سری‌اش فیلم گرفته که ایران دومی‌اش باشد ؟

سوال دوم - می‌گویند ایشان «یک چمدان پر» فیلم‌های محرمانه با خودش برده است . گوینده‌ی خبر ظاهراً هنوز در دوره‌ی نوارهای VHS سیر می‌کند . لطفاً شما بگوئید با فرمت‌های بسیار کم حجم موجود ، یارو اگر کل اطلاعات پنهان و آشکار پنتاگون از بدو تأسیس تا حالا را هم می‌خواست با خودش جابجا بکند ته تهش چندتا DVD میشد که این حالا شده یک چمدان پر ؟

سوال سوم - یک فیلمبردار زپرتی اعزامی به نیویورک که قرار است در آنجا فیلم‌هائی بگیرد که ته تهش بدرد اخبار بیست و سی می‌خورد چطوری با حفظ سمت فیلمبردار تمام دیدارهای فوق سری احمدی نژاد و حتی رهبری از اماکن و آدم‌های فوق سری و محرمانه هم می‌شود و ول ول هم می‌گردد ؟

سوال چهارم - اطلاعات فوق سری و وحشتناک محرمانه چه جور اطلاعاتی است که یارو هنوز آنرا به سرویس‌های اطلاعاتی آنهم امریکا تحویل نداده خبرش در سایت اُسکل نیوز هم منتشر می‌شود ؟ اطلاعات مربوطه دقیقاً بدرد عمه‌ی چه کسی می‌خورد که ما اسمش را نمی‌دانیم ؟

سوال پنجم - این چندمین باری است که در سی و چهار سال گذشته کسی با اطلاعات وحشتناک سری که نظام با آن اطلاعات حداکثر ظرف ده دقیقه نابود می‌شود خیلی راحت «با یک چمدان پر» از کشور خارج می‌شود و لابد بعداً هم قرار است دست بند سبز هم ببندد و پای بیانیه هم امضاء بکند و شش ماه بعد هم برگردد ایران به خیک بنده و جنابعالی بخندد ؟

سوال ششم - ما را چیز خاصی گیر آورده‌اید ؟!