2012/04/03

#1117

سه تن آمپول تجاوز در گمرک روسیه کشف شد !


همزمان با کشف "سرم اعتراف گیری" در آلمان ، اداره مرکزی گمرک مسکو وابسته به نمایندگی ولی فقیه رفیق ولادیمیر و دائی ، از کشف و توقیف سه تن آمپول تجاوز که بدون درج آدرس گیرنده همینجوری الکی به مقصد نامعلومی داشت ارسال میشد خبر داد . جعبه‌های حاوی این آمپولها که رویش با فونت شاه رفت نوشته شده بود "حق گرفتنی است نه دادنی" هر کدام قادر به کنترل سه‌تا اغتشاش در قواره‌ی عاشورای 88 می‌باشد . به گفته‌ی متخصصان روسی که هنوز بر اثر تصادف با لودر کشته نشده‌اند ، این آمپولها برای اولین بار در جریان پس از انتخابات یک جائی مورد آزمایش قرار گرفت و پس از تمدید قرارداد نیروگاه بوشهر برای چهل و سومین بار در شش سال گذشته ، به تولید انبوه رسید . همچنین بر اساس اسناد مرکز تحقیقات زندان سیبری که عین اوین اصلاً زندانی ندارد این آمپول باعث می‌شود تا به قربانی احساس خجستگی دست داده و بازجو با او روابط احساسی برقرار بنماید . این آمپول همچنین در پس گرفتن رأی نقش موثری داشته و مثلاً در همین انتخابات اخیر روسیه باعث شد بعضیها که خیال می‌کردند تقلب شده ، بعد از تزریق خیال بکنند که یک جائیشان درد می‌کند .

در همین راستا اداره کل تولید چفیه ، چماق ، وازلین و نوار بهداشتی چین ، پیشاپیش هرگونه رابطه‌ی خود با تولید اینجور چیزهای ناجور را رد کرد . این اداره کل که چشمهای مدیرکلش هم اینجوری است افزود ما هرگونه اقدام مشابه توسط خودمان را محکوم نموده و هم‌اکنون در حال کمک بشردوستانه به جمهوری اسلامی در زمینه پرتاب کرکس به فضا همراه با پیام احمدی نژاد برای فضانوردان می‌باشیم . وی که داشت بطور سرزده از کارخانه‌ی تولید مهر تربت کربلا در شهر کون مینگ چین بازدید می‌کرد خاطرنشان شد ملت چین با ملت ایران دارای سوابق دوستی تاریخی است و اصلاً همین فردوسی که اسلام را نجات داد چین را هم یک دفعه خیلی وقت پیش‌ها نجات داد و از همانموقع دیگر هیچ آمپولی به هیچ دلیلی در چین تولید نشد . وی در پایان در اجتماع خودجوش میلیونها کارگر کارخانه بیست دقیقه سخنرانی کرد که در آن دویست دفعه گفت دشمن!