2012/03/12

#1107

پیش‌شرطهای خاتمی برای شرکت در چهارشنبه سوری اعلام شد !پس از موفقیت عظیم سید محمد خاتمی دماوندی در اجابت پیش‌شرطهایش برای شرکت در انتخابات مجلس ، نامبرده که در تهران شعار می‌دهد در وادان رأی ، شروط جدیدی را برای شرکت در مراسم چهارشنبه سوری برشمرد و اعلام کرد که تا برآورده نشدن تمام این شروط (تاکید کرد که حتی اگر یکیش برآورده نشود قبول نیست) از روی آتش نخواهد پرید. توضیحاً اینکه ایشان این شروط را "کف خواسته‌های" خود اعلام کرده است :
  1. آزادی تمام زندانیان اعم از سیاسی ، عقیدتی ، فرهنگی ، اجتماعی ، ورزشی ، چک برگشتی ، ناموسی ، قتل و اسراء بند متادون .
  2. جدائی کامل دین از سیاست ، عقیده ، فرهنگ ، اجتماع ، ورزش ، چک برگشتی ، ناموس ، قتل و متادون .
  3. رفع کامل تبعیض جنسیتی ، قومیتی ، ملیتی ، سیاسی ، عقیدتی ، فرهنگی ، اجتماعی ، ورزشی ، چک برگشتی ، ناموسی ، قتل و متادون .
  4. احترام "متخابل" به تمام گرایشهای سیاسی ، عقیدتی ، فرهنگی ، اجتماعی ، ورزشی ، چک برگشتی ، ناموسی ، قتل و متادون .
  5. آزادی کامل و رفع توقیف کلیه‌ی روزنامه‌ها و نشریات سیاسی ، عقیدتی ، فرهنگی ، اجتماعی ، ورزشی ، چک برگشتی ، ناموسی ، قتل و متادون . 
  6.  تعالی روح هنر و سایر ارواح سیاسی ، عقیدتی ، فرهنگی ، اجتماعی ، ورزشی ، چک برگشتی ، ناموسی ، قتل و متادون .
  7. آزادی تمام احزاب و تشکلهای سیاسی ، عقیدتی ، فرهنگی ، اجتماعی ، ورزشی ، چک برگشتی ، ناموسی ، قتل و متادون .
  8.  ایجاد بستر شکل گرفتن اعتراضات مدنی در زمینه‌های سیاسی ، عقیدتی ، فرهنگی ، اجتماعی ، ورزشی ، چک برگشتی ، ناموسی ، قتل و متادون .
  9.  ابطال انتخابات مجلس و ریاست جمهوری و سایر انتخابات بین کاندیداهای سیاسی ، عقیدتی ، فرهنگی ، اجتماعی ، ورزشی ، چک برگشتی ، ناموسی ، قتل و متادون .
  10.  حمایت فعال از تحریم چهارشنبه سوری در تمام ابعاد سیاسی ، عقیدتی ، فرهنگی ، اجتماعی ، ورزشی ، چک برگشتی ، ناموسی ، قتل و متادون .
لازم به ذکر است که ایشان پس از دریافت پاسخ "زرشک" در تریبون نماز جمعه ، دقیقاً رأس ساعت هشت و بیست و چهار دقیقه شب چهارشنبه سوری در بخش دوی توابع چپر اوغلای توران شهر حتماً از روی آتش می‌پرد . وی سپس اعلام می‌کند که "من از روی جمهوری اسلامی پریدم" . توضیحات وی در مورد پرش از روی آتش سه روز بعد منتشر شده و رسماً اعلام می‌کند که حتی یک دقیقه ، تو بگو ده ثانیه در برابر خواست مردم کوتاه نخواهد آمد . وی همچنین دو روز بعد در دیدار با شاخه نونهالان اصلاح طلب هرگونه تحریم چهارشنبه سوری را "کذب محض" خوانده و آنرا ترفندی از سوی "داخل و خارج و مابین کشور" می‌نامد . به همین مناسبت پس از تعطیلی تلویزیون رسا که نقش وحشتناکی در اطلاع رسانی "هر طوری که ما فکر می‌کنیم" داشت ، سایت جرس نیز رقابت تنگاتنگ خود با فارس نیوز را رها کرده و تعطیل می‌شود . شورای هماهنگی راه راه سبز امید نیز با صدور اطلاعیه‌ای که طبق روال از توی ایران صادر شده و در بروکسل نوشته می‌شود از آحاد ملت بخاطر تحریم فعال چهارشنبه سوری تقدیر و تشکر می‌نماید !