2012/01/03

#1073

فقط یک‌بار تذکر می‌دهیم؛ دفعه دوم کت شلوار می‌دهیم‌ !

به میمنت و مبارکی عطاء الله صالحی فرمانده کل ارتش و یکی از عوامل سرقت هواپیمای جاسوسی بدون سرنشین امریکای جهانخوار، ضمن ارائه پیشنهاداتی به ناو هواپیمابر امریکائی اعلام کرد که «ما فقط یک‌بار تذکر می‌دهیم». وی دقیقاً نگفت که منظورش از «ما» همان یکجور مائی است که وجود دارد ولی اسم ندارد و شورای هماهنگی هم می‌گوید یا کلاً «ما» طبق روال یعنی همان «من» یک‌بار بیشتر تذکر نمی‌دهم. وی همچنین درست مشخص نکرد که بعد از تذکر «ما» چنانچه ناو هواپیمابر امریکا حالا آمد و زد و خر شد و تذکر را جدی نگرفت دقیقاً چه اتفاقی می‌افتد ؟ اصولاً اینها از روی عادت درباره‌‌ی نیروی دریائی امریکا همانجوری حرف می‌زنند که درباره‌ی تعداد قلیلی اغتشاشگر فتنه‌ی پس از انتخابات. به همین مناسبت «ما» در مورد مشکلاتی که بعد از گوش ندادن به تذکر «ما» پیش می‌آید دو حدس عمده زدیم که برای روشن کردن افکار عمومی که الآن خاموش است اینجا می‌آوریم:..........