2011/07/24

#1000

بهترین واحد پول فقط با دو صفر رونمائی شد : ابول !از آنجا که بحث بر سر واحد پول جدید کشور بالا گرفته و هفته‌ی گذشته هم نادر قاضی پور وزیر خارجه ارومیه صراحتاً اعلام کرد که تغییر واحد پول به "پارسی" ترویج یک قوم خاص است و صلاح نیست ، در اینجا ما برای اینکه واحد پولمان ترویج هیچ قوم خاصی نباشد و خصوصاً صلاح هم باشد ضمن رونمائی از "ابول" ویژگی‌های این واحد جدید را جهت کندن قال قضیه اینجا می‌آوریم :

  1. بهتر است پول به راحتی قابل حمل و نقل باشد . ابول همه جا براحتی حمل و نقل می‌باشد .
  2.  حواله کردن پول باید همه جا به سهولت انجام بشود . حواله دادن ابول تقریباً همه جا یک کار روزمره محسوب می‌شود .
  3. نام پول باید همواره به پول ارزش بدهد . مطابق تمامی تحقیقات بعمل آمده و بعمل نیامده تا این لحظه بشر برای هیچ چیزی به اندازه‌ی ابول ارزش قائل نبوده است .
  4. همچنین نام پول باید نمایانگر اعتبار پول باشد . ابول بهترین اسمی است که می‌شود روی پولی گذاشت که بود و نبود سه چهارتا صفر در آن هیچ تاثیری ندارد .
  5. نام پول با نحوه‌ی خرج کردن آن رابطه مستقیم دارد . پولی که قرار است خرج لبنان و فلسطین بشود همینجوریش هم فرق زیادی ندارد با ابول .
  6. واحد پول نباید ترویج قوم خاصی باشد . هر قومی می‌تواند با ابول خودش قومش را تا قرنها ترویج بدهد به کسی چه مربوط ؟
  7. واحد پول باید صلاح باشد . اگر ابول به راه راست هدایت بشود صلاح است در حالت معمولی هم که سلاح .
  8. در کشورهای اسلامی لازم است تا واحد پول ریشه‌ی مذهبی داشته باشد . حداقل هفتاد هشتاد درصد روایات مکشوفه مستقیماً مربوط است به همین ابول .
  9.  پول باید حتماً با بقیه‌ی سیاستهای نظام مطابق باشد . با انتخاب ابول بعنوان واحد پول طرح تفکیک جنسیتی خودبخود همه جا با موفقیت نهادینه می‌شود .
  10. اگر از پول برای شعار نویسی استفاده بشود حتماً باید با اینکار برخورد ریشه‌ای انجام بشود . برای اینکار با انتخاب ابول بعنوان واحد پول تنها کافیست دو صفر از آن حذف بشود !