2011/04/05

#925

کارلوس جان ؛ فقط بی‌زحمت تیم ملی را با چیزت هدایت نکن !

چهره‌ی مصمم کارلوس چیزش !

در راستای اینکه گمانه‌زنی‌ها در مورد نام مربی جدید پرتغالی تیم ملی بالا گرفته و دیروز تا حالا تفاسیر متعددی درباره‌ی چیز یارو که فعلاً خوشبختانه فقط به ته فامیلی‌اش چسبیده اما وضع همینجوری پیش برود احتمالاً بزودی به ته تیم ملی ما هم خواهد چسبید تهیه شده و تفاسیر مربوطه از چیز یارو شروع شده رسیده به داریوش و کوروش و کلاً سلسله‌ی هخامنشی لذا ما که اصولاً همیشه با اینجور فامیلی‌ها شوخی داریم در اینجا ضمن معرفی نام پیشنهادی "کارلوس چیزش" جهت کندن قائله تفاسیر خودمان را در مورد این فامیلی انقلابی ارائه می‌نمائیم :

"کارلوس کیرش" یعنی چی ؟

تفسیر اول ما : یعنی یارو اسمش "کارلوس کوروش کبیر هخامنشی‌زادگان اصل سقرلو" بوده ولی موقع صدور شناسنامه در ثبت احوال پرتغال دست یارو زیر میز به چیزش بوده و چون کیرش با کوروش حداقل در سه حرف مشترک است لذا بعداً که کارلوس به ایران آمد و فهمید که اینجا فامیلی‌اش با حفظ سمت همان یکجور آلت زنا هم هست به اصل رگ و ریشه‌ی خانوادگی خودش پی برد و به تاریخ ایران خصوصاً هخامنشی‌ها علاقمند شد و اینها را یک دوستی که قبل از آمدن به ایران تصادفاً در دوبی دیده بوده و درباره ربط چیز به چوز آدم خبر داشته گفته .

تفسیر دوم ما : یعنی یارو دید اوضاع فوتبال ایران چیزی است رئیس فدراسیون که رسماً چیز تربیت بدنی هم نیست هر مربی‌ئی هم که می‌آید انگار با چیزش تیم ملی را هدایت می‌کند وقتی هم که تیم حذف شد می‌گیرد به چیزش بازیکنان تیم ملی هم انگار وسط زمین دارند با چیزشان یه قل دو قل بازی می‌کنند کلاً جریان چیز تو چیز است از بخت خوب زد و فامیلی یارو هم چیزی از کار درآمد که هر جائی اگر ضایعش کرد این یه جا خیلی بدردش خورد و اصلاً ما تحقیق کردیم دیدیم پدر مادر کوروش کبیر هم وقتی کوروش بچه بود توی خانه اندی کوروس صدایش می‌زدند که یعنی همین کارلوس کیرش .

در مجموع ما شانس آوردیم اینها برای تیم ملی خواهران مربی پرتغالی نیاوردند . با این اوضاع فاجعه آمیز فامیلی مربی‌ها اگر برای تیم ملی خواهران مربی آورده بودند فامیلی او را چطوری باید جمع و جور می‌کردیم ؟!