2011/03/12

#910

سه روز مانده به آخرین سه‌شنبه‌ی 89 :

تکان خوردن آسمانخراش در ژاپن داغترین لینک بالاترین !


من برای کیهان کار می‌کنم . من اهداف ارتش سایبری را دنبال می‌کنم . وزارت اطلاعات منرا اجیر کرده تا زیرآب جنبش سبز را بزنم . نیک آهنگ کوثر منرا تحریک می‌کند تا هی ایراد و بهانه بگیرم . حسین طائب بمن پول داده که طنز بنویسم . یا نه ، طبق بازی حال بهم زن اخیر همان ارتش سایبری "نشسته‌ام اینور دنیا می‌گویم لنگش کن" .

من تمام اینها را هستم . من خیلی بیشتر و بدتر از اینها هم هستم . اصلاً از وقتی که صرفاً برای عشق و حال از ایران زدم بیرون یکجوری شده‌ام . ولی شما را به جان مادرتان ، به شرفتان ، به وجدانتان دو روز مانده به آخر اطلاع رسانی برای آخرین سه شنبه‌ی اعتراض ، سه روز مانده به همان سه شنبه‌ای که شبش چهارشنبه سوری هم هست ، الآن من در اینکه تکان خوردن آسمانخراش در ژاپن مهمتر از کار اصلی‌مان می‌شود چقدر نقش داشتم ؟ تمام نمره‌ها را من داده‌ام که بحث اصلی منحرف بشود ؟

و شما را به همان شرف و وجدانتان قسم می‌دهم که بمن بگوئید که وقتی این چیزها را می‌بینم چه باید بگویم ؟ بگویم آفرین به اینهمه اتحاد ؟ بگویم جنبش در عالی‌ترین حد ممکن دارد کار می‌کند ؟ چه بگویم که متهم به تمام خط به خط پاراگراف اول نشوم ؟ یا نه ، اصلاً چرا باید که حتماً چیزی بگویم ؟ مثل دهها و صدها نفر دیگر که همینجا جلوی چشمم دارم می‌بینم بگویم گور پدر اول و آخر همه چیز ، اینجا فقط بشینم ببینم از کجا و چطور پول درمی‌آید و هر وقت هم که لازم شد دستبند و شال سبز بیندازم بروم نمایش بدهم برگردم . گور پدر دنیا ، چی بمن می‌رسه این وسط ؟ همونو عشق است !