2011/03/11

#909

من دیگه به این رهبر بی‌پدر و مادر فحش نمیدم !


والا ! دیروز تا حالا که رهبری گفته جر دادن حرف بدیه و خدا آدم بی‌ادب رو می‌بره جهنم هرچی فکر می‌کنم می‌بینم که تا حالا در استفاده از الفاظ و عبارات برای توصیف معظم له یک عالمه بی‌ادبی کرده‌ام و به احتمال زیاد تهش خدا منو ببره جهنم برای همین تصمیم گرفتم از این به بعد فقط با عبارتهائی که خود رهبری و توابعش استفاده میکنن مثل میکروب ، ممه ، لولو ، موضع ، عین سگ دروغ میگن ، چیه کی‌ئن و امثالهم که اصلاً بی‌ادبی نیست جمله بسازم . اتفاقاً الآن محض خنده و دستگرمی با همین عبارتهای باادبی یک جمله ساختم که اینجا می‌نویسم :

جمله‌ی باادبی :

رهبرا ! تو برای ما همان چیز کی هستی و ممه‌ی خجسته را هیچ لولوئی نمی‌تواند ببرد . نگران فتنه نباش و آبو بریز همونجات که می‌سوزه . شما به خودش مسلط باش و کاری به این چیزها نداشته باش فقط لطف کن عین سگ دروغ نگو بلکه عین یک جانور دیگه دروغ بگو و چه بسا اینقدر دروغ بگو تا دروغ‌دونت پاره بشه در هر حال مهم ممه‌ی خجسته است که لولوی دشمن نباید آنرا ببرد وگرنه عین ژاپن زلزله می‌آید و میکروبها چنان بدبخت می‌شوند که انگار مموتی رفته باشد حموم .

اماما ! تو برای ما عین هلو می‌مانی و آدم دلش می‌خواهد تو را از وسط باز کند ب..... ، ببخشید ... بخورد . تو مثل گل می‌مانی و همه می‌خواهند تو را بوکنند ! تو عین سگ برای اسلام زحمت می‌کشی ولی بعضیها که هنوز آب را نریخته‌اند آنجایشان که می‌سوزد دل تو را می‌شکنند که الهی دستشان عین تو چلاق بشود . آی ام ز غمت آلردی ساری . تو همینکه دائماً موضع دشمن را ببینی و شکل و شمایل و قد و اندازه‌اش را برای خجسته و اهل بیت تعریف بکنی خدمت بزرگی به اسلام کرده‌ای . امیدوارم که سران فتنه هم زودتر موضعشان را به تو نشان بدهند باشد تا تو بدانی که آخرش چیه کی هستی .

مواظب موضع خجسته باش و سلام برسان و هرگز اجازه نده که لولو ممه‌اش را ببرد . جان تو و جان ممه‌ی خجسته !