2010/11/02

#836

بسیج چرا نشستی ؟ فرانسه ناامن شده !


سخنگوی وزارت خارجه اعلام کرد "بدلیل ناامن شدن فرانسه به آنجا سفر نکنید" . در اینجا ما ضمن تائید همه جانبه این موضوع و اینکه از نزدیک شاهد فجایعی که طی روزهای گذشته در فرانسه دارد اتفاق می‌افتد هستیم تعدادی از دلائل ناامن بودن فرانسه را جهت آندسته از عزیزانی که همین الآن داشتند با توپولف به فرانسه مسافرت میکردند و طبیعتاً بدلیل ناامن بودن فرانسه وسط راه سقوط میکردند اطلاع رسانی و اعلام می‌نمائیم :

  1. در فرانسه پلیس ضد شورش به مقابله با معترضین می‌رود و طبق اعلام رسمی خودشان عصر همان روز اول در جریان این مقابله شصت پلیس زخمی و ناکار می‌شوند . اگر همینجوری پیش برود و اتفاق بدتری هم نیفتد بیست روز که بگذرد هزار و دویست پلیس ناکار می‌شوند . خیال کرده‌اید فرانسه کلاً چندتا پلیس دارد ؟ عین ایران نیست که مسجدی‌ها و صندوقی‌هایشان هم با حفظ سمت نیروی ضد شورش هم باشند که . جائی هم که پلیس نداشته باشد قورباغه هفت تیر کش می‌شود .
  2. اگر در جریان اعتراضات فرانسه یکی بیفتد بمیرد نمی‌اندازند گردن سلطنت‌طلبهای بهائی منافق و ملکه انگلیس و کنگره امریکا و پارلمان همین فرانسه . بلکه قتل را خودشان گردن می‌گیرند می‌گویند زدیم ، یارو زرتی مرد . خب مملکتی که خودش همینجوری راست راست به قتل شهروندانش اعتراف میکند جان اون مادرت تو بگو ، جای امنی است ؟ یارو گفت مرتیکه ! تو به کون خودت رحم نمیکنی میخوای به کون من رحم کنی ؟
  3. در فرانسه کسی مانور اقتدار و امنیت برگزار نمیکند که ملت کره بکنند هسته‌شان پاپیون بشود اعتراض بیخودی نکنند . تازه وزارت کشور برای اینکه ملت بزنند پاریس را به گه بکشند بهشان مجوز هم می‌دهد . اینها اصلاً دولتشان هم توی تمام اغتشاشات دست دارد . جائی که خود دولتش مجوز اغتشاش بدهد امن است ؟ نه حالا خودمانیم ، حضرت عباسی امن است ؟
  4. در فرانسه مردم به برنامه‌های یک نفر رأی می‌دهند بعد که یارو رئیس جمهور شد خواست همان برنامه‌ها را اجراء بکند ملت می‌زنند خشتک یارو را سرش پرچم می‌کنند می‌گویند مرتیکه خر ! این چه برنامه‌ی آشغالی است که تو اجراء میکنی . رئیس جمهور هم دو هفته بعد مجبور می‌شود برود تلویزیون بگوید گه خوردم ! اینها رئیس جمهور خودشان را که خودشان انتخاب کرده‌اند به گه خوردن می‌اندازند چه به غریب غربا .
  5. کلاً جائی که بسیجی نداشته باشد امن نیست . حالا فرانسه باشد امریکا باشد مریخ باشد هرجا باشد فرقی نمیکند ، در هر حال امن نیست !