2010/09/20

#823

این صدای جنبشی بود که گفتی مـُرده ؛ شنیدی ؟!حتماً نباید که وقتی مثل روز قدس لشکر بکشیم در خیابانهای تهران . خ.ره ! ما برای اُسکل کردن تو هزارتا راه بلدیم ! 22 خرداد و روز قدس بیخودی دادار دودور راه انداختیم که همچی یه دو هفته‌ای به پلیس ضد سوزش آماده باش بدهی بشینیم بخندیم به هیکلت آی که خندیدیم و کیفی داد ! می‌خواستی صدای ما را بشنوی ، خب امشب به گوشت رساندیم . اگر باز هم حس میکنی که نشنیده‌ای آدرس بده سه سوت برایت از همین فرانسه سمعک اصل بفرستم توپ . گوش که خوب است ، چشم را هم وا میکند لاکردار . فکر کردی اینجا هم جنس بـُنجل چینی که سی سال تا دسته به مصداق آیه شریفه هم الغالبون به تو انداخته‌اند هست و پیدا می‌شود ؟ خ.ری دیگه نمی‌فهمی !

و همین ! آمدم که در کنار سایر رفقای سبزم دو خط هم من بنویسم تا در سوزش کون تو شریک باشم باهاشان . اگر می‌پرسی "باهاشان" دیگر چه جور اصطلاحی است برو از همان فریدون جنیدی بپرس که استاد زبان فارسی پنجره‌ای تو است و روزی سه دفعه اگر با فارس مصاحبه نکند بچه‌اش می‌افتد ! برو دیگه ؛ هـّری ، چخه !