2010/09/18

#822

عذرخواهی پارازیت ؛ اندر دفاع از جیغ و جیغو و جغجغه !


آقای استاد فریدون جنیدی ! شاهنامه شناس عظیم ایران که تابحال توانسته‌ای بتنهائی نصف عبارات شاهنامه را عوض بکنی چون "با ادب روز مغایرت دارد" ! ای بزرگ موندنی ! در برنامه هفته گذشته پارازیت از تیتر مصاحبه جنابعالی با روزنامه "جوان" که شش دانگ و از بیخ متعلق به سپاه است (من نمیدانم یعنی واقعاً هیچ جای دیگری برای بزرگ مردان ادب ایران زمین وجود ندارد برای مصاحبه کردن ؟) که از قول جنابعالی نوشته بود "تاریخ 2500 ساله صهیونیستی است" استفاده شد و پارازیت جنابعالی را بطرز اندوهناکی به حاکمیت جمهوری اسلامی شوهر داد . بعد از آن ، جیغها و فغانها از فلک برآمد که ای هواررر ! شما به این انسان عظیم می‌گوئی ساندیس خور ؟ مگر نمیدانی چه خدمات شایانی به تمدن کره زمین فرموده ایشان ؟ برو آقاجان متن آن مصاحبه را یکبار دیگر کامل تا ته بخوان تا ببینی که ایشان گفته "تاریخ ایران بیشتر از 2500 سال است ولی "صهیونیسم رسانه‌ای" (واژه را فقط داشته باش‌‌ها ؛ آشنا نیست برایت ؟) آنرا کرده 2500 سال" . حالا و این وسط سایتهای جوان و فارس و رجا هم یک کرمی ریخته‌اند و تیتر مصاحبه را باب میل خودشان کج کرده‌اند اینطرفی .

این جنجال باعث شد که در برنامه اخیر پارازیت چنان عذرخواهی از این آقای استاد صورت بگیرد که هیچ دانش‌آموز خطاکاری موقع فلک اینطوری عذر از تقصیر خود نخواهد . من در اینجا و فقط بعنوان یک مخاطب این برنامه با تائید اینکه یک برنامه حرفه‌ای مثل پارازیت قطعاً که باید در انتخاب مضمون برای طنز نهایت مطالعه و دقت را داشته باشد اما دو سوال دارم که یکی را خود استاد و یکی هم از سینه‌زنان حرم ایشان می‌خواهم که پاسخ بدهند :
  1. آقای استاد ! بقول دوستی ، از لحاظ حرفه‌ای شما عبارت موجود در تیتر مصاحبه را یا گفته‌ای یا نگفته‌ای و هیچ حالت سوم دیگری هم وجود ندارد . اگر گفته‌ای که پس پارازیت کارش را درست انجام داده و جنابعالی قطعاً ساندیس خوری ! اگر نگفته‌ای بنده تا همین لحظه که دارم این مطلب را می‌نویسم هرگز و هیچ کجا ندیده‌ام که شما تیتر مصاحبه‌ات را تکذیب کنی یا اعتراضی به آن داشته باشی . مختصر اینکه سوتی داده‌ای برادر من ! و کار پارازیت هم دقیقاً همین است که سوتی‌های امثال جنابعالی را بزرگ بکند و به رخ بکشاند و بخندد و بخنداند به همین راحتی . خیال کرده‌ای نویسندگان پارازیت تیتر به این توپی را هرگز ول میکنند بروند شجره مورچه جنابعالی را دربیاورند ببینند این حرفها اصلاً به شما می‌آید یا نه ؟ یکیشان را خودم از نزدیک می‌شناسم ، عمراً وقت برای این کارها تلف بکند قارداش !
  2. و سینه زنان حرم استاد که هفته گذشته خودشان را کشتند : یک قلم سه سایت حکومتی حرف توی دهن استاد عظیم شما میگذارد و صدای هیچکدامتان درنمی‌آید که ولو شده یک خط حتی در فیس بوک به تیتر فارس و رجا و جوان اعتراض بکنید . چطور همچی که پارازیت این سوتی استادتان را به رختان کشید فغانتان عالم را گرفت ؟ برو داداش اینکاره نیستی !
بهرصورت : به زعم من پارازیت عذرخواهی کرد تا بزرگی خودش را نشان بدهد نه که جلوی جیغ و جیغو کم آورده باشد . دیگرش می‌ماند به چیزی که من منتظرم از استاد و طرفدارانش ببینم : بزرگی یا .......... اسمش را شما بگوئید ببینم بلدید یا نه ؟!

ضمناً آقای استاد ، شما یک کمی کمتر با این فارس مصاحبه بکنی قرآن خدا غلط نمی‌شود کسی هم در کنه اندیشه‌های درهم لولیده‌ی حضرتعالی شک نمیکند ملت هم کمتر فکر میکنند کسی که حاضر است برود زرت و زرت با فارس و جوان و رجا مصاحبه بکند ساندیس خور است !