2010/09/22

#824

ای کاش منهم چون حسین، درخشان بودم!


از آنجا که دادستان تهران و حومه از رئیس مستقل شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تقاضای اشدّ مجازات برای حسین درخشان نموده است و از آنجا که رئیس آن شعبه‌ی مستقل قاضی محترم صلواتی تقریباً اُسکل که نه، مرتیکه کاملاً دیوانه است و احتمال صدور هر حکمی از طرف نامبرده می‌رود و از آنجا که اصولاً اشدّ مجازات تقریباً اعدام با جرثقیل است و از آنجا که همین چند وقت پیش دفتر ریاست جمهوری کل جهان در نامه‌ای که کلاً کره زمین را چند دفعه تکان داد درخواست رعایت «قسط» در رسیدگی به پرونده حسین درخشان نموده بود و از آنجا که عالم و آدم جمع شدند گفتند حسین آقا! نرو ایران کار دستت می‌دهند ولی حسین آقا رفت شابدل عظیم عکس هم گرفت چندتا و خلاصه از آنجا و همینجاها و چند جای دیگر بلاهائی که کلاً ممکن است سر حسین درخشان و ما و توابع بیاید به‌طریقه سوالی به این شرح ابلاغ و لازم است تا در تابلوی اعلانات همه جا نصب بشود: ..........