2010/06/13

#753

دیروز بالاترین در تهران راهپیمائی کرد !


ساعت دوازده و یک دقیقه‌ی چهارشنبه شب گذشته یعنی در اولین دقیقه از روز پنجشنبه سایت کیهات به روز شد و چون عین همیشه هیچ چیزی را از هیچ جائی نمی‌دانست پیش‌‌بینی کرد که طی ساعات آینده احتمالاً (ده هزارتا علامت تعجب) سران فتنه با انتشار بیانیه‌ای راهپیمائی 22 خرداد را به بهانه‌ی (ده هزارتا علامت تعجب دیگر) سرکوب و کشتار مردم لغو خواهند کرد . سبزها طبق روال کیهان را خواندند (چون اصولاً هیچکس دیگری کیهان نمی‌خواند مگر اینکه اسکل باشد) و به حسین شوش گفتند بیشین بابا کچل !

چند ساعت بعد از این پیش‌بینی (حداقل بیست هزارتا علامت تعجب) از سوی میرمهدی کربوسوی بیانیه‌ای منتشر شد که طی آن اعلام شد "به دلیل" نه به "بهانه‌"ی سرکوب و کشتار مردم راهپیمائی 22 خرداد لغو می‌شود . پس از انتشار این بیانیه ، موسوی که حالا سابقه‌دار است ، هیچی ، ملت نیم ساعت کروبی را نگاه کردند گفتند خودتی ؟! از همینجا معلوم شد که ائتلاف سران فتنه که باعث تعدیل جنبش می‌شود همیشه اینجوری نیست که این یکی آن یکی را بدواند بلکه بعضی وقتها آن یکی هم ترمز این یکی را می‌کشد می‌گوید : هی ! گارداش !

نیم ساعت بعد از اینکه ملت نیم ساعت کروبی را نگاه کردند دقیقاً در شرایطی که تمام سایتهای سبز (بدون حتی یک استثناء) از لغو راهپیمائی 22 خرداد اعلام حمایت کردند تنها از یک سایت صدا برآمد که نخیر ! هیچ هم از این خبرها نیست راهپیمائی 22 خرداد هم حتماً برگزار می‌شود . ظرف یک ساعت دهها خط و مطلب و نوشته و اطلاعیه و شب نامه و بیانیه در حمایت از راهپیمائی آنچنان در این سایت وابسته به پسر یعقوب نزول خور منتشر شد که نزدیک بود سران فتنه بطور جداگانه یک بیانیه هم برای بالاترین بدهند بگویند مگه خودت خواهر مادر نداری ؟ آخر یکی از این سران فتنه آنهم قبل از انتخابات یکدفعه اینکار را محض گل روی فاطی رجبی کرده هر کاری می‌کنیم یادمان هم نمی‌رود (خیلی تلاش کرده‌ایم نشده !) . این اتفاق تا پایان وقت روز جمعه زمانیکه جیـّک هیچ سایتی درنمی‌آمد شدیداً ادامه پیدا کرد و ما از همینجا اعلام می‌نمائیم که شنبه هر اتفاقی که افتاد و نیفتاد ، هر چقدری که آدم رفت و نرفت ، هر چقدری که شعار داده شد و نشد همه‌اش زیر سر همین پسر یعقوب نزول خور است !

این وسط یک مطلب از یک اندیشمند فرزانه‌‌ی علامه‌ی‌ دهر و دوران همچنان روی سایت خودنویس وابسته به نیکان نزول گیر مانده بود که نوشته بود "بچه‌های بالاترین ! از روی توهم خودتان را اصلاً جدی نگیرید ؛ شما فکر کرده‌اید چقدر نقش دارید ؟!" این مطلب در پایان روز شنبه که همه خسته و کوفته برگشته بودند کلی همه را خنداند و سر حال آورد نیکان هم اگر الآن حرف بزند فوری می‌گویم یک سوزن به خودت بزن یک میخ طویله فرو کن به هر جای نابدتر هرکسی که خواستی ! فقط که نباید ازت تعریف کرد ! دیگه مطلب نمیدما !