2010/06/11

#752

کردستان عزیز ! فردا سبزها منتظر حمایت تو هم هستند ...


بخاطر می‌آوری همنوائی سبزها را با اعتصابی که کردی ؟ همین کمتر از یکماه پیش را . دیدی بعد از مدتها تلاش برای ایجاد فاصله بین تو با دیگران ، سبزها همه چطور آمدند توی صفی که تو جلودارش بودی ؟ لحظات خوش و زیبای کنار هم بودن یادت هست ؟ دیدی همه چطور حق تو را حق خودشان دانستند و آمدند جلو ؟ پوشش خبری که به اعتصابت دادند را بخاطر داری ؟ یادت می‌آید رسانه‌های سبز چه متحد همه از تو گفتند و از تو نوشتند ؟

فردا نوبت توست . تو خیلی پیشتر از همه همنوا بوده‌ای با آهنگ سبزها . رفقای ما فردا هر صدائی که فریاد کنند صدای تو هم توی آن هست . رفقای سبز شما دلشان می‌خواهد فردا خودشان را در رسانه‌های شما هم ببینند . یادتان باشد که شما تلویزیون هم دارید ، چیزی که تمام سبزها از آن محرومند . رفقای سبز شما دوست دارند فردا خبر و حرف اول تمام سایتها و وبلاگهای شما هم باشند . نگذارید بین این یکپارچگی باز هم فاصله بیفتد . جمهوری اسلامی را که شما بهتر می‌دانید ، از تمام توانش برای بیشتر کردن این فاصله استفاده میکند .

جناب آقای عبدلله مهتدی دوست داشتنی ! خاطرت هست که مردم کردستان چه با جان و دل حرفت را شنیدند و تمام کردستان را تعطیل کردند ؟ ایندفعه هم حرفت را با همان صلابت و وسعت در حمایت از سبزها بهشان بزن . کاری که بارها کرده‌ای و ... اما اینبار یک چیز دیگر است . همین توئی که اگر حداقل به این یکسال گذشته پشت سبزها نبودی ، الآن نصف همین ماها معلوم نبود که کجا و به چه بندی گرفتار بودیم ...