2010/06/10

#745

بیانیه دادند ؛ فعلاً فقط یک کلمه برای گفتن دارم : بــُهــت !


آقای موسوی ، آقای کروبی ؛ شوکی که با این بیانیه به همه‌ وارد کردید حتی بیشتر و بدتر از شوک بعد از افشای تقلب در انتخابات بود .

فعلاً فقط همین ...

برای حفظ جان و مال مردم راهپیمایی برگزار نخواهد شد !!!