2010/05/29

#726

نمیگفتی فکر میکردیم سپاه فقط یک سازمان جاکشی است !

سردار (عج) یک چیزهائی تف داد که در زیر بهش می‌خندیم :

سپاه نباید صرفا با اسلحه از انقلاب دفاع کند : دقیقاً ! با نوشابه هم می‌شود از انقلاب دفاع کرد . البته با این نوشابه خانواده‌ها بهتر می‌شود از انقلاب دفاع کرد . کلاً با هر چیزی که بشود حمله کرد می‌شود از انقلاب دفاع کرد .

سپاه قبل از نظامی بودن یک سازمان امنیتی ـ سیاسی است : اونوقت بعد از نظامی بودن یک سازمان چی چی است ؟ یک سازمانی که بدلیل نظامی بودن امنیتی - سیاسی هم هست ؟ نه ! امنیتی - سیاسی - نوشابه‌ای است .

محمدعلی جعفری در همایش سپاه حضرت سیدالشهداء ... : ببینم این حضرت سید الشهداء شما چه جوری از انقلابش دفاع میکرد ؟ یک سازمان نظامی داشت که قبل از نظامی بودن امنیتی - سیاسی بود ؟ سید الشهداء اسب سپاه را که خدای نکرده از چین نمی‌آورد ؟ می‌آورد ؟ به یزید نوشابه هم میدادن ؟

حادثه سال گذشته می‌توانست زحمات گذشته انقلاب را بر باد دهد : نداد ؟ جدی ؟ عوضش سپاه یک تقلب کرد زحمات آینده‌ انقلاب هم به باد رفت . بفرما نوشابه !

زحمات شهدای تاریخ شیعه ... : آره ، این شهدای تاریخ شیعه اتفاقاً خیلی برای انقلاب زحمت کشیدند . به جان خودم . هر دفعه بخاطر دفاع از خون همینها در تاریخ شیعه ، خون یک عده دیگر را ریختند زمین . فقط موقعی که نوشابه میدادند ، طرف به همین شهداء تاریخ شیعه قسم میداد که نوشابه نمی‌خوام میگفتن راست خواهر مادر هرچی شیعه و تاریخ شیعه ، زورکی نوشابه میدادن .

دشمنان خارجی تلاش کردند که نگذارند انقلاب به راه الهی خود ادامه دهد : شکر خدا موفق نشدند و انقلاب الآن دارد مثل خر به راه الهی خودش ادامه میدهد . این راه الهی تا همین پریروز از مسکو شروع میشد می‌خورد ته دیوار چین الآن یک کمی کدورت پیش آمده از همین چهار راه پپسی خودمان شروع میشود تا بیخ همان دیوار چین .

برای این کار از یک نقطه چالشی انقلاب شروع کردند : شما هم کار را با نقطه‌ چاله شی ضد انقلاب تمام کردید . این نقطه‌ی چاله شی اصولاً پارسال تا حالا در دفاع از انقلاب خیلی مهم است . آنها به چالش شما کار دارند شما هم با چاله ش اینها . در باز کن داری ؟

فرماندهان و مدیران سپاه و بسیج باید خط ‌شکن صحنه‌های مختلف انقلاب باشند : هستند . انقلاب صحنه‌های خیلی زیادی دارد که ما الآن رویمان نمی‌شود چندتا از صحنه‌ها بگوئیم . کلاً این انقلاب خیلی صحنه دارد و فرماندهان بسیج و سپاه همیشه در تمام این صحنه‌ها هستند . یکدفعه هم فرمانده نیروی انتظامی در یکی از همین صحنه‌ها داشت نماز می‌خواند فیلمش درآمد سه شد .

مولفه‌های اصلی آمادگی دفاعی یعنی معنویت و بصیرت : مولفه‌های فرعی هم می‌شود تانک و تفنگ و چماق و همین نوشابه . اینها به قصد معنویت و قربة الی الله دور میدان هم که می‌ایستند خیلی بصیرت دارند ماشالله . یک جاهای خانمها را می‌بینند که آدم بدون بصیرت عمراً نمی‌تواند ببیند !