2010/05/14

#717

به تعدادی شيشه بـُر جهت سفارتخانه‌های نظام نيازمنديم !


در راستاي اينکه شيشه‌‌ي سفارتخانه‌هاي جمهوري اسلامي بشدت دارد پائين مي‌آيد و در راستاي اينکه علاوه بر شيشه تابلو و پرچم و بقيه‌ي چيزهاي سفارتخانه‌ها هم دارد پائين مي‌آيد و در راستاي اينکه خارج هيئت بنت رقيه ندارد که اغتشاشات را طي يک حرکت کاملاً خودجوش با سيم بکسل حضرت عباس کشيد برد وسط شعب ابي طالب و نيز در چندتا راستاي ديگر وزارت خارجه‌ جمهوري اسلامي که با حفظ سمت مرکز بايگاني اسناد دولت هم هست طي اطلاعيه‌اي که الآن براي ما اس.ام.اس شد از نيروهاي واجد هيچ شرايطي استخدام بعمل مي‌آورد . متن اطلاعيه تو نميري اينجوري است :

بسمه تعالي

اکنون که به برکت نظام راهپيمائي از داخل کشور به خارج همان کشور منتقل گرديده و پليس ظفرنمون فرانسه نيز در يک اقدام بجا و شايسته با دستگيري دويست نفر در پاريس ريد به اعتبار بين المللي خودش بدينوسيله از افراد مندرج در زير که مثل ساير استخدامهاي دولتي واجد هيچ شرايطي نباشند با دو برابر حقوق و مزايا و سهام عدالت و صفا سيتي در خارج استخدام بعمل مي‌آيد :

 1. شيلنگ‌چي پايه يک
  شرح وظائف : آب‌پاشي به تجمع کنندگان با شيلنگ و خيس نمودن خود و خصوصاً دوربينهاي آنها اعم از دوربين موبايل يا هندي کم . بديهيست بدليل اينکه به سفارت جمهوري اسلامي ولو در شاخ افريقا هم اجازه‌ي استفاده از ماشين آب‌پاش چيني داده نمي‌شود و اين يک ضايعه‌ي تأسف انگيز براي کشوري است که تا بيخ در بالاترين سطح آزادي بسر مي‌برد لذا شيلنگ‌چي مربوطه بايد در برابر هرگونه خلع سلاح و از دست دادن شيلنگ بشدت مقاومت نموده خره ! فيلمش درمياد همه مي‌خندن !
 2. ميل پرچم‌دار دوم آشنا به تايپ لاتي
  شرح وظائف : ممانعت از سقوط پرچم مظفر جمهوري اسلامي از بالاي تير ترجيحاً جوري که بطور سيار ميل پرچم دستش باشد هي راه برود چه بسا اگر اوضاع خطري شد ملت حمله بکنند ميل پرچم‌دار در محوطه‌ي سفارت با ميل بدود فرار بکند . بدليل حجم شديد استفاده از اسماء متبرکه به اسلام و مسلمين توسط تجمع کنندگان مبني بر آرم وسط پرچم ميل پرچم‌دار بايد بتواند در صورت نياز فوراً از طريق تايپ لاتي جاي آرم فحش خواهر مادر بنويسد . در هر صورت فرقي نميکند همين آرم وسط پرچم هم از صدتا فحش خواهر مادر براي ملت بدتر است !
 3. کمک ماست‌ بند مسلط به ماست چکيده
  شرح وظائف : از آنجاکه شعارنويسي روي در و ديوار سفارت با حفظ سمت شغل دوم تمام خبرنگاران و روزنامه‌نگاران حاضر در تجمع مي‌باشد و نيز نظر به اينکه ننگ با رنگ زياد خوب پاک نمي‌شود ولي با ماست خيلي خوب پاك مي‌شود ، ماست بند مربوطه بايد پس از كيسه شدن ماست اعضاء سفارت چكيده‌ي آنرا به نحو مطلوبي روي ديوارها ماليده همانجا بلند بگويد : اينا همش نواره !
 4. تابلو ميخ كن وارد به ميخ طويله
  شرح وظائف : برداشتن تابلوي سفارت از زمين ، صاف كردن و ميخ نمودن مجدد آن جوري كه درآوردن مجدد تابلو حداقل جرثقيل 8 تـُني بخواهد . با توجه به دريافت اخطار كتبي از سازمان شهرداريهاي اتحاديه‌ي اروپا مبني بر اينكه پدر جان ! شما چرا تابلوهايتان را مي‌اندازيد تو پياده رو ؟ لازم است تا تابلو ميخ کن مربوطه از طريق الصاق تعداد انبوهي ميخ طويله به همه جاي تابلو مانع از سقوط جمهوري اسلامي ولو روي تابلو شده ، تابلو بازي هم درنياورد .
 5. فحش خور ملس با سابقه‌ي بي ناموسي مكفي
  شرح وظائف : فحش خوري دم درب سفارت جوري كه هيچ وابستگي و تعلق خاطري به هيچكدام از نسوان فاميل خصوصاً خواهر و مادر نداشته باشد بلكه ترجيحاً با شنيدن فحش ناموس خوشحال هم بشود . البته ما مي‌خواستيم براي اينكار از همين احمدي نژاد خودمان استفاده كنيم كه سوابق درخشاني در فحش خوري و خوشحال شدن دارد ليكن اين فضوليها به شما نيامده . فحش خور مربوطه بايد به نشانه‌ي استواري و شكوه جمهوري اسلامي همينجوري چار قاچ جلوي درب سفارت بايستد فحش بخورد هيچ طوريش هم نشود .