2010/05/10

#712

آقای موسوی ! اين دقيقاً همان عدل علوی است که شما دنبالش بودی ...


آقاي موسوي ! به فاجعه‌اي که ديروز اتفاق افتاد معترضي و ما هم ازت ممنون ، پرسيده‌اي آیا این است آن عدل علوي که به دنبالش بودیم ؟ علي الحساب مي‌گويم چه سوال خوبي . اما با وجود و ادامه‌ي اين جنايتها بگو که تا چقدر و تا کي از شما بشنويم عصر امام راحل ، قانون اساسي ، ولايت فقيه ؟ تو که از نزديک شاهد و حتي مجري بند به بند تمام آن عصر و آن قانون و همان ولايت فقيه بودي ترا قسم به خدايت لااقل يک دستاورد از اينهمه برايمان نمونه بياور جز اينکه ترکيب همين سه عنصر شوم در تمام اين مدت کشورمان را و دين و ايمانمان را رسماً به لجن کشيده باشد . فقط يک نمونه شاهد و مثال از اين سه بياور که حاصلش جز نکبت و فلاکت براي ما شده باشد ...

مگر حکومت علوي حال حاضر جز ترکيب کثيف همين سه عنصر است ؟ وقتي تو با تمام صداقت کلامي که هميشه داري همچنان و هنوز اصرار داري بر اين سه ، چه انتظاري داري که عدل اين حکومت چيزي بجز ايني باشد که اتفاق مي‌افتد ؟ مگر دفعه‌ي اول است که کسي را بي هيچ خبر و اطلاعي پاي دار مي‌برند ؟ مگر دفعه‌ي اول است که بي هيچ حکمي نيمه شب به خانه‌هاي ما حمله ميكنند و ما را مي‌برند جائي كه تا چند ماه خبري ازمان نباشد و وقتي كه "اگر" برگشتيم جهان بسوزد از شنيدن وصف حال ما ؟ تو دقيقاً با چه چيزي مخالفي كه همزمان از همان دفاع هم ميكني ؟ يك پاراگراف بيانيه دادي ، يكجا گفتي "احكام شگفت آور" ترا به مقدساتت اين احكام از كي و چرا باعث شگفتي تو شده ؟ كه اگر در كل اين نظام ده نفر در سي و يك سال گذشته بايد كه به همين احكام عادت داشته باشند يكي‌اش شخص خود شمائي ...

نمي‌خواهم تاريخ شخم بزنم و از جنابعالي سابقه بياورم كه ديگران بقدر كافي اينكار را كرده‌اند . چقدر دوست داشتم و دوست داشتيم و هنوز هم دوست داريم كه با صداقت و قاطعيت هميشگي‌ات يكبار هم كه شده بجاي شگفت‌زده شدن از اين احكام به همين اندازه‌ي يك پاراگراف بيانيه بدهي بگوئي من ، ميرحسين موسوي خامنه فرزند مير اسماعيل اگر هم كه تا الآن امام را و قانون اساسي را و ولايت فقيه را راه حل برون رفت از نكبت ايران مي‌دانستم ، با اتفاقاتي كه فقط در همين يكسال گذشته رسماً و علناً و جلوي چشم خودم براي من و براي فرزندان من افتاده از اين راه برمي‌گردم ، وارد راهي مي‌شوم كه آخرش بجز پس زدن نكبتي كه از عصر همان امام راحل شروع شد ، با ولايت فقيه ادامه پيدا كرد ، قانون اساسي ما را اينچنين نابود و غير اساسي كرد ، نباشد . همين ...