2010/05/11

#713

توپ تفنگ حسين شوش ، عصمت باروتی دقت كن !

بدينوسيله مشروح دادگاه حسين شوش در راستاي شكايت شيرين عبادي در زير مي‌آيد :

قاضي : جناب آقاي حضرت حسين شريعتمداري مفخر ! اين دادگاه بدليل شكايت اين زنيكه از حضرتعالي تشكيل گرديده است . لطفاً جهت دفاع از خودت به اون حمله كن .
حسين شوش : بله . البته مسأله‌ي ايشان برميگردد به بعد از انتخابات رنگين و كوبنده‌ي 22 خرداد كه ما آراء بيست و چهار ميليون به آقاي احمدي نژاد را از سه روز قبلش اعلام كرده بوديم و ديديم كه همينجوري هم شد . مطابق اسنادي كه ما داريم ايشان و آقاي موسوي از پايه گذاران فتنه در كشور و .....

قاضي : جناب آقاي حضرت شريعتمداري معظم ! مجدداً تكرار ميكنم كه اين دادگاه بدليل شكايت اين زنيكه از حضرتعالي تشكيل گرديده است نه آن زنيكه .
حسين شوش : آهان ! اين زنيكه . جدي فقط اين زنيكه از ما شكايت كرده ؟
قاضي : بله . آن يكي جنابعالي را اصولاً ريز مشاهده ميكند .
حسين شوش : البته خانم شيرين رهنورد كه مدعي هستند به نوبل جايزه‌ي اسكار دادند و ما اسنادي داريم كه .....

قاضي : حضرت جناب شريعتمداري ! پس شما تمام اتهامات وارده به ايشان را قبول داريد و با مداركي كه به دادگاه ارائه نموديد كاملاً تائيد ميكنيد كه دختر ايشان بهائي است ؟
حسين شوش : بله ، خيلي زياد هم بهائي است . ايشان علاوه بر دخترش خودش هم بهائي است . اينهم كارت عضويت سازمان مجاهدين كه ما پريروزا داديم بچه‌ها از جيبش زدند . ايشان در زمان دريافت جايزه‌ي اولاف پالمه حرفهائي هم بر عليه نظام زدند كه اسنادش .....
قاضي : پدرجان ! جايزه‌ي اولاف پالمه را يك زنيكه‌ي ديگري برنده شد اصلاً هم نرفت كه بگيرد چون به حكم همين دادگاه ممنوع الخروج بود . لطفاً ادامه بدهيد .
حسين شوش . جدي ؟ خب البته در اصل ماجرا كه فرقي نميكند . مهم اينست كه ما اسنادي داريم كه نقش ايشان را در انفجار حسينيه‌ي شيراز بعد از انتخابات نشان مي‌دهد . بنده خوب يادم است که ما همان پيارسال چند نفر را در رشت دستگير نموديم که به ارتباط خود با خانم زهرا عبادي اعتراف کردند . مدارکي که ما داريم و .....

قاضي : عجب ! يعني مي‌فرمائيد ايشان از همان بدو انقلاب از خط امام خارج شدند و ميرحسين موسوي را بعنوان جاسوس نخست وزير امام کردند که براندازي انجام بشود ؟
حسين شوش : اين تازه قسمتي از ماجراست . اسناد ما نشان مي‌دهد که پسر يعقوب نزول خور که الآن مدير سايت بالاترين وابسته به منشه امير است به همراه رمضون ماست بند و قاسم چراغ ساز کتاب آيات شيطاني را زير نظر همين خانم منتشر کردند و .....

منشي جلسه : با استناد به گفته‌هاي متهم ، اين دادگاه شاکي را محکوم نموده جلسه ختم به خير مي‌شود . چنانچه متهم در دفاع از خود باز هم شکايتي از کسي داشته باشد مي‌تواند متن شکايت را در سرمقاله‌ي روزنامه‌اش وابسته به هيچ جا درج نموده تا دادگاه نسبت به صدور حکم جلب شاکيان بعد از دستگيري اقدام نمايد . جلسه‌ي دادگاه جهت تنفس و گرفتن چندتا دود تعطيل اعلام ميگردد . متهم مي‌تواند براي گرفتن دود برود اتاق قاضي . خسته شد بچه !