2009/12/28

#616

فقط آمدم که بگویم صدای ما را در تهران نمیتوانید خفه کنید ...
.
جهت درآمدن مقادیر انبوهی چشم و چال می گویم که بعد از دو روز حالا در تهران از طریق یک ریموت هلندی به شبکه وصل شدم . و طبیعتاً هیچ جا هم فیلتر نیست ! و دقیقاً در مرکز تهران سرعت اینترنتم هم در حد خدا پیغمبر بالاست . و خاک بر سرتان بکنند که خودتان هم شرمتان می آید از بیرون رفتن خبر آنچه که شب جماران و صبح عاشورا به ما کردید . همین الآن میخواهم از فرصت استفاده بکنم و خالصانه نیم کیلو تف تقدیم صورت نورانی شما گردانم اگر جای خالی برای تف داشته باشد هنوز ...

امروز تا آخر وقت دویست تا مطلب می نویسم . رفقایم در تهران با خروارها خروار خبر محدود مانده اند و خارج از دسترسی . چشمم کور با تمام وجود و کمال میل جور همه شان را می کشم , منتشان را هم دارم , اصلاً نوکرشانم ...

عکس هم آپلود کردم که بدانی چقدر کارم درست است ! البته خودم هم میخواستم تست بگیرم ! فعلاً همین . میرم , زود برمیگردم , مخلصیم ...