2009/12/22

#606

خداوند جواب داد : بخشش تو بهانه س ، كل نظام نشانه س !
.

اينجانب خداوند در اين لحظه پر خير و بركت به مصداق آيه شريفه اي كه خودم فرمودم : كونوا بالقسط (معني بد ندارد) در كمال صحت و سلامت جلوي اين دوربين نشسته و ضمن تشكر از بازجوي محترم كه اصولاً هي با من خوشرفتاري ميكند جوابيه ام را نسبت به طلب بخشش و چشم پوشي مقام معظم مفصل منبسط منظم مبسوط امام آيت الله (بيشتر بگم يا بازم تبعيد دارد ؟) خامنه اي كه خودم كردم كه احسنت بر خودم باد ارائه ميفرمايم :

مقرر فرموده اي كه ما از سر تقصيرات آيت الخودم منتظري بگذريم . جنابعالي خيلي باحالي ! حكم را خودت صادر ميكني بخشش را مي اندازي گردن ما ؟ بنده نيم ساعت پيش اين جبرئيل را صدا فرمودم پرونده ايشان را آورد هرچي ورق زديم همه اش از تو نوشته بود . حضرتعالي بفرما آيا توي پرونده هاي ما هم دست برده اي ؟ همينجا جا دارد كه بفرمايم اولاً داداش ! ما خودمان اينكاره ايم بيخودي خدا نشده ايم هزار نفر را در سماوات خفت كرده ايم تا رسيده ايم اينجا . هزار و چهارصد سال پيش اراده فرموديم گچ بگيريم به عصمت بشر ، گرفتيم ، هنوز حالش را ميبريم . هزار سال بعد يكروز بيكار بوديم يه قل دو قل بازي ميكرديم شيعه را اختراع فرموديم . همين اختراع شيعه اتفاقاً معجزت ما ميباشد كه عمراً هنوز كسي را نيافريده ايم كه يك اختراع مذهبي بكند آنوقت زيست شناسي تكان بخورد . تو منرا قبول نداري حافظ را كه قبول داري ؟ خودم ديده ام با شعرا گرم و صميمانه ميكني صد دفعه . اينهمه حافظ از حضرت بنده و كتابمان گفته آيا تا حالا ديده اي يك كلمه از يزيد و حسين و زين العابدين هم بگويد ؟ تو فكر كردي حافظ چلاغ بوده چهار كلمه قربان لبان تشنه علي اصغر برود ؟ نه پدر جان ! حافظ قرن هفتم بود آنموقع ما هنوز شما را اختراع نفرموده بوديم .

بنده مامورم و معذور . امام جان ! بلائي كه تو بسر دين ما آوردي اگر ما خودمان ميخواستيم بياوريم با اينهمه قلچماقي مان نمي توانستيم . كاري كه تو با فرستادگان ما كردي اگر نميفرستاديم بهتر بود . ما در طول ميليونها سال (با ميليونها نفر تو فرق دارد) حضرت اينها را نه يكي نه دوتا ، صد و بيست و چهار هزارتا فرستاديم كه وضع اينجوري نشود تو يك تنه ظرف بيست سال يك كاري كردي كه پوز خدائي ما را زدي . اينهمه كه تو سپاه جمع كرده اي ما اگر تمام هرچه ابابيل داريم را نازل كنيم باز براي اين لباس شخصيهاي دويست هزار تومني تو پرنده و جانور كم مي آوريم . اينش به كنار ، مي ترسيم يكوقت ابابيل را بفرستيم به دار و دسته تو سنگ بزنند دار و دسته تو بردارند بهشان كفش پرت بكنند بعد خواهران پلاكارد بردارند بنويسند :

i mast want ababil retirniunding az ingilish

مخلص كلام اينكه داداش خودتي . ما هرچي شتر كه قرار است ديديم نديده باشيم را نگه داشته ايم براي تو . هرچي مغفرت توي بساطمان داريم را گذاشتيم انبار براي تو ، هرچي ستار قرار بود براي عيوب باشيم گذاشته ايم براي تو . ستار كه خوبست معين و حميرا و گوگوش و بقيه را هم آورده ايم به چندتا از اين يارو دي.جي ها هم آماده باش داده ايم . منتظري را بي خيال شو كه تا تو هستي ما جا براي چشمپوشي از منتطري نداريم . بيا و از ايشان بكش بيرون . اصلاً تو انگار خوشت مي آيد از فردا سبزها راه بيفتند بگويند منتظري بهانه س ، كل نظام نشانه س !