2009/11/23

#557

از ديشب همه جا مزه ابطحی ميدهد !
.

خوش آمدي آسد ممل آقا . از ديشب است كه دوباره هرجا را كه نگاه ميكنم هستي . از ديشب بالاترين باز هم مزه تو را ميداد . و آن لينكهاي با نام تو كه هميشه در صدر لينكهاي اول چشمك ميزده . انگار به همان موقعها كه بودي و با تسليحاتي كه به داشتنشان اعتراف كردي وب نوشت مي نوشتي و هنوز ننوشته لينكش با هزارتا رأي و كليك و كامنت و بگير و ببند ميرفت آن بالاها . اينكه ميگويم مزه تو مزه بودن تو را مي گويم . مزه نبودنت خيلي بد مزه بود . حال همه مان ميگرفت وقتي از تو خبر ميخوانديم . دادگاه اول ابطحي ، اعترافات زوركي ابطحي ، افطاري يكساعته ابطحي و ... خوش بحالت كه نبودي و اين مزه بد را نچشيدي . مزه زهر مار ميدهد لاكردار !

ديشب دوباره فيس بوك هم بوي بودن تو را داشت . مي ديدم كه عكس و خبر ميگذاشتند و تو را تگ ميكردند . و همان عكس گرد و قلمبه اي كه از خودت گذاشته اي آنجا مي آمد رو . انگار آدم منتظر بود كه دوباره برايت پيغام بفرستد كه "مخلصيم" و تو جواب بدهي كه "ما بيشتر" . نه آسد ممل آقا ، همان ما بيشتر ! انگار كه مثل قبل خودت هستي و داري از آن تيكه هاي دو خطي كه مي نوشتي به اين و آن مي اندازي . حالا تو علي الحساب عذر شرعي داري ما بجايت تيكه مي اندازيم من و تو نداريم كه ! همان تيكه ها كه محض خاطر امريكا و اسرائيل و شيطان بزرگ و ابليس كوچك و منافق و غيره مي نوشتي . خودت اعتراف كردي به اينها بمن چه !

راستي ديدم كه هفتصد ميليون وثيقه ات شده . خوب حساب كرده اند ها ! به جان خودم من حساب كردم ديدم اينها مو لاي درز حساب كتابشان نميرود . هميشه همينجوري اند . ديدند هفتاد ميليون نفريم ، نفري ده تومن برايمان قبض نوشته اند ! سر جمع ميشود همان هفتصد ميليون . چيزي نيست كه سهام عدالتمان را گرفتيم مي دهيم ! حالا شماره حساب بده بفرما ده تومنمان را كجا بريزيم . يا آدرس بده حضوراً خدمت برسيم هم به ماچمالي مان برسيم هم ده تومن وثيقه ات را بدهيم . حالا پول كه چرك كف دست است هيچي آزاد شدي ماچو بيا بالا !