2009/11/02

#528

منارجنبون سمبل جنبش سبز علوی !
.

نظر به تشكيل جنبش سبز علي اف خامنچف از سوي 63% برادران تمس اللهي كه تابحال جمعاً هشت تايشان همه جا ديده و محاسبه شده اند شرايط و نحوه عضو گيري اين جنبش كلاً در زير مي آيد :

  1. گذراندن دوره كامل مهارت اسكي براي اسكي كردن روي ريغ سبزها جهت قرقره ساير فعاليتهاي ايشان . مهارتهاي بالاتر مانند پاتيناژ جهت تصدي در وزارتخانه ضروري است .
  2. هر نفر جهت عضويت بايد هشت نفر ديگر را از قرار روزي دويست هزار تومان به عضويت جنبش دربياورد . چنانچه هشت نفر كمتر شد از عضويت فرد جلوگيري بعمل آمده فقط همان دويست هزار تومان پرداخت ميشود .
  3. حضور چشمگير در كليه تجمعات و كتك كاري و اصولاً تمام كارهائي كه تا حالا بدون جنبش هم ميكرده اند . دارا بودن لباس و هد بند و ساير متعلقات سبز بعنوان استتار وسط عده قليلي ضروري است .
  4. دارا نبودن هيچگونه كارت شناسائي و لباس مشخص جوري كه بعد از هر اتفاق قبلاً در ونزوئلا هم همينجوري شده باشد . اينكه چه جور اتفاقي بيفتد مهم نيست مهم اينست كه ونزوئلا هم قبلاً همينجوري شده است .
  5. اثبات اعتقاد عملي به ولايت فقيه . براي اثبات عملي حداقل يكماه خدمت بدون حقوق در كهريزك ضروري است . سعي شود بجاي نوشابه از ادوات خدادادي استفاده بشود كه بهشان نگويند خواجه .
  6. تعقيب ضد انقلاب از خيابان تا دم خانه و توي خانه و تجاوز به زن خانه . احكام شرعي و احاديث و روايات در مورد تجاوز به ناموس ضد انقلاب همه رقم موجود است .
  7. ريخت برادران حتماً بايد جوري باشد كه بعنوان دانشجوي نخبه بشود جلوي دوربين چپاندشان توي بيت رهبري . ريختهاي اسكل فعلي اسباب گمراهي بوده ممكن است سوالات ناجوري پرسيده بشود .
  8. خواهران علاقمند به عضويت در جنبش بايد حتماً (...) و (...) نداشته باشند ولي (...) و (...) خوبي داشته باشند . تشخيص كليه موارد بعد از نماز عشاء در همان حوزه مقاومتي كه مامانشان هم عضو است امكان پذير ميباشد .
  9. خواهران واجد شرايط پس از عضويت در اين جنبش مستقيماً بدون آزمون حوري ميشوند . خواهران حوري ميتوانند با تجمع دور ميادين خوشگلهايش را سوا نموده نذري بياورند براي ساير اعضاء جنبش .
  10. جهت قرقره هرچه بيشتر از سبزها برادران بايد براي توليد انبوه شعارهاي بامزه داراي ذوق و قريحه ادبي باشند . مبرهن است كه اگر برادران اصولاً داراي هرگونه ذوق و فريحه اي بودند اصلاً بسيجي نميشدند كه كار به اينجاها بكشد . ديشب نصف شبي در فيس بوك درآمده "هرچي بسيج مسيجه ، دكتر كمبريجه" . ارسال جوابيه ضروري مينمايد !