2009/08/08

#452

یک تریلی انقلابی واجد شرایط یکجا واگذار و محاکمه میشود !
.

منشی جلسه : دادگاه مستقله که مانند همیشه تحت نفوذ و اشاره ی هیچکسی از هیچ جائی با رعایت کامل عدل و انصاف و سایر چیزهائی که فقط یکی اینجا پیدا میشود یکی تو بغل امام زمان تشکیل و علی الحساب یک تریلی از مخمل بازان جهت رسیدن به سزای اعمالشان حضور دارند . همچنین در تائید محاسبات دوکتور احمدی نژاد کاملاً واضح و مبرهن است که تعداد اغتشاشگران که بزودی سرشان به سقف خواهد خورد حدود صد تا نود نفر بوده لیکن علی الحساب سی هزار نفر از این صد نفر در زندان بسر میبرند که دو هزار نفرشان امروز و بقیه تا پس فردا محاکمه خواهند شد . درق درق درق ! دادگاه رسمی است .

رأی متهمان ردیف اول : مشتمل بر سیصد و پنجاه نفر که همه شان آن جلو نشسته اند (بدلیل کمبود صندلی در ردیف اول رفتیم از مدرسه نیمکت آوردیم) . متهمان در مراحل اولیه ی بازجوئی که وزنشان حداقل سی کیلو از اینی که الآن هست بیشتر بود به وابستگی به گروه های شیطان پرست اعتراف ننموده لیکن بعد از یکماه که بطور معلق به پنکه سقفی با کابل برگردان با ایشان صحبت شد اتهامات بکلی تفهیم و متهمان اینجا را امضاء نمودند که اتهام به این واضحی نیاز به وکیل ندارد . (اینجا تقدیم رئیس دادگاه میشود) همچنین متهمان پس از تناول سوسکهای انفرادی بعنوان دسر شیشلیک و شستشوی کاسه ی مستراح با زبان به این نتیجه رسیدند که دوری از خانواده هزار حسن دارد یکیش اینکه فکر آدم باز میشود . متهمین در جلسه ی دیروز احکام صادره در جلسه ی امروز را در اینجا و اینجا امضاء نموده (اینجا و اینجا هم تقدیم میشود) و دیروز از اینکه قاضی محترم امروز اینهمه بهشان تخفیف مجازات داده تشکر کردند . این عده پس از جلسه ی دادگاه برای حضور در برنامه ی وزین رازبقا به استودیوی دادسرای انقلاب منتقل میشوند تا امشب بطور زنده و مستقیم از بازجوهایشان تشکر و قدردانی بنمایند . پیشاپیش اونجای پدر دروغگو سگ رید !

رأی متهمان ردیف دوم : مشتمل بر هزار و هفتصد نفر فریب خورده با میانگین سنی بیست و دو سال سال که در سی و دو سال گذشته تحت تاثیر امواج ماهواره به خیال خام خود در پی فرصتی برای براندازی بودند که این عده پس از دلالت به واحد ارشاد کهریزک با مدارای اسلامی در حمام به خیال خام خود اعتراف نموده و اثر انگشتشان با تاول در اینجا موجود است . (اینجا تقدیم دادگاه میشود) این عده همچنین در چهار سال گذشته با وجود معدل کتبی و شفاهی لیسانس بالای نوزده به قصد بالا بردن نرخ بیکاری در کشور و بدنام نمودن دولت نهم با پولهای اسرائیل اقدام به خوردن و خوابیدن نموده ولی تنه ی لش را به کار ندادند که لازم است تا الهی خدا ازشان نگذرد . روایت : کولوا واشربوا من الامریکیه و الاسرائیلیه و لا تسرفوا . نامبردگان با رأفت اسلامی مـُـقـُـر آمدند که هاشمی رفسنجانی و کروبی و خاتمی و اسمشو نبر در تحریک ایشان نقش بسزائی داشته اند تا جائیکه لادن.ف و بهرام.چ و غلام.ک و فاطی.ص و کیوان.د و رمضون و نسیم و فرامرز و تقی و جعفر که همگی از فریب خوردگان یک محل میباشند با اینحال هیچ نسبتی با هم ندارند . نامبردگان با امضاء پای برگه ی صیغه نامه که اصل و کپی آن عیناً در کشو موجود است هرگونه تجاوز به واحد خواهران در بازداشتگاه را پذیرفته مسئولیت هرگونه بارداری ناخواسته مسلماً از عهده ی برادران بازجو و سردار رادان سلب و ساقط است . از ریاست محترم دادگاه عاجزانه تقاضا را می نمایم که بدلیل تخریب سوله های کهریزک و متعاقباً کمبود جا برای نگهداری این صد نفر اغتشاشگر آنها را جهت طی دوران محکومیت به اردوگاه کار اجباری واقع در بولیوی فرستاده تا برای احداث ساختمان کمیته امداد در بولیوار مشارکت مدنی داشته باشند . بدیهیست چنانچه بولیوی هم قبلاً پر شده بود و جا نداشت نامبردگان را میتوان با هواپیمای توپولف به ارمنستان برد !