2009/08/08

#453

روز خبرنگار بر تمام ساکنین 209 مبارکباد !
.

منشی جلسه : دادگاه صالحه با اقتدار تشکیل و اقدام به بررسی جنایات جنگی خواهر مادام کلوتید ریس نموده که شرح آن در زیر می آید :

سین : لطفاً نحوه دستگیری و زندان خود را بفرمائید .
جین : زندان ایران کیلی کوب ، بازجو کیلی کوب ، من زندان ایران دوست داشت ، مرتضوی مقسی بوکو ، من کیلی کیلی دوست پیدا کرد و سه دفعه همانجا شوهر داشت ،

سین : بفرمائید شما برای چی از وابسته علمی سفارت فرانسه پول میگرفتید ؟
جین : زندان کیلی کوب ، بازجو کوب ، من به هامان دلیلی که خبرنگار کیهان از شریعتمداری پول میگیری از سفارت پول میگرفتی . زندان ایران کیلی کوب . من برای سفارت خبر تهیه میکردی آنها با من پول میدی . مرتضوی مقسی . من زندان ایران دوست داشت همانجا ماند برنگشت فانارسه .

سین : بی زحمت برای چی در اغتشاشات شرکت کردید ؟
جین : زندان کیلی کوب ، بازجوها تامامشان کوب ، من شوهر پیدا کرد . در ایران یک انتخاباتی شد زندان کیلی کیلی کوب . من در ایصفاهان دانشگاه تامام شد آمد تهران نتیجه انتخابات اعلام میشی ماردم میریزی بیرون . مان تابحال همچی چیزی ندیده بودی بازجوها تامامشان کوب . رفت جلو از یک نفر پرسیدی بباخشید اینجا جنگ شدی ؟ گفت نه انتخابات شدی . در فانارسه وقتی انتخابات میشی ماردم خوشحالی زیاد میکنی اینجا همه ناراحت میشی . مرتضوی مقسی بوکو .

سین : شما عکسهائی که از ایران تهیه کردید را برای کی میفرستادید ؟
جین : زندان ایرانی کیلی کوب بازجوها همه کوب مقسی بوکو . من از سی و سه پل عکس زیاد گرفتی آثار باستانی داشت . همان موقع ماردم رد میشدی گفتی مرگ بر ریگلاتور توی عکس افتادی . ضد شورش حمله کردی توی عکس افتادی عکسها برای استاد ایرانشاسی فرستادی گفت بتو گفته بودم برو ایران چرا رفتی جانگل ؟ اینجا زندان کیلی کوب من دوست زیاد در زندان هشت تا شوهر پیدا کردی .

سین : شما اصولاً برای چی اصلاً آمدی ایران ؟
جین : من اتفاقاً خواستی همینو از شما بپرسی . شما اول یکنفرو دعوت کردی ایران برای تدریس دانشگاه بعد گرفتی گفتی چرا آمد ایران ؟ رئیس جمهور شما به استانی سفر کردی گفتی استاد خارجی ایران راحت زیاد می آیه بعد استاد را گرفتی گفتی چرا آمد ایران ؟ ایران زندان کیلی کوب مرتضوی کوب با من حجاب یاد دادی مقسی بوکو .

سین : بعنوان آخرین دفاع حرفی داری بگو .
جین : من از شوما خواهش کردی منو آزاد نکنی اینجا زندان کیلی کوب . البته پس فردا رئیس جمهور ما اولتیماتوم دادی شما بمن کت شلوار ملی و قالی و صنایع دستی کادو دادی رئیس جمهور شما رسماً از من عذرخواهی میکنی منو برمیگردونی فانارسه من اینجا کیلی دوست داشت شوهر پیدا کرد زندان ایران کیلی کوب بازجو کوب مقسی بوکو !