2009/06/29

#411

در بازشماری تلویزیونی رأی من پیدا شد :
.
فیلمبردار نشسته بود روش !
.

به حضرت عباس خودم دیدم . خودم با همین چشمهائی که الآن دارد شما را می بیند دیدم که وسط بازشماری تلویزیونی آراء فیلمبردار خسته شده بود دنبال یک کاغذ باطله میگشت که بگذارد زیر کونش بگیرد بشیبند زرتی رأی منرا برداشت نشست روش . خودم دیدم نوشته بود "نام رأی دهنده : علیرضا ... رأی به : مموتی" ! شاهد صحت رأی من هم اینکه بنده قبل از انتخابات در مصاحبه ام گفته بودم که خیلی دلم میخواهد مموتی دوباره رئیس جمهور بشود ما بخندیم هی . سندش هم غیر از وزارت خارجه در آرشیو رادیو زمانه موجود است . حالا اگر یکسری اغتشاش گر خارجی میخواهند بشینند حرف دربیاورند بگویند آخه علیرضا جان ! برادر من ! تو که اصلاً رأی ندادی . خودت پریشب که رفته بودی به دانیال درس بدی اعتراف کردی ، ما البته دیگر جواب این آدمهای حرف دربیار را نمی دهیم بلکه اینها را اگر ول بکنی ممکن است بگویند درس دادن به دانیال هم یکجور رمز است که وقتی علیرضا میخواهد شب برود جاهای خوب خوب به مامانش میگوید رفته بودم به دانیال درس بدهم !

بیخود هم حرف درنیاورید که به اسم کسانی که نرفته اند رأی بدهند خدای نکرده رأی سازی شده ما جمعاً 15 درصد بودیم که رأی ندادیم تعدادمان هرچی که بشود 24 میلیون تا نمیشود . مزید اطلاع آن عده ای که هنوز شک و تردیدی چیزی نسبت به سلامت انتخابات و درس دادن به دانیال دارند در اینجا سه دلیل قاطع هم برای سلامت انتخابات می آورم :

دلیل قاطع اول : جمهوری اسلامی هر وقت کاری را درست انجام بدهد صدا درمی آید . نمونه اش اینکه در زمان انتخاب خاتمی کارش را غلط انجام داد هیچ صدائی از هیچ جائی درنیامد ناطق هم ساعت 2 ظهر عین بچه ی آدم تبریک گفت . یا مثلاً در چهار سال گذشته کارش را دور میادین درست انجام داد کلی صدا درآمد یا اینکه سیصد میلیارد را درست خرج کرد صدا در آمد . هر وقت کاری درست انجام میشود اینقدری که جمهوری اسلامی صدا از آدم درمی آورد دانیال وسط درس دادن درنمی آورد !

دلیل قاطع دوم : همواره سلامت نظام با سلامت کارهائی که میکند نسبت عکس دارد در نتیجه الآن که حال نظام خراب است معلوم میشود که یک کاری را درست انجام داده . نمونه اش هم اینکه وقتی در چهار سال گذشته اینهمه کار خراب شد حال نظام کاملاً خوب شد به همین راحتی . بنده زیر بار دانیال و این حرفها نمیروم !

دلیل قاطع سوم : قرار بود در هر حال نتیجه ی انتخابات بشود همینی که الآن شده اتفاقاً هم شد . میگوئید نه رهبری خودش پارسال گفت دولت باید یکجوری کار بکند که انگار پنج سال دیگر روی کار است . اگرچه آنموقع ضد انقلابها یک کمی حرف درآوردند گفتند آنروز ذغالش خوب نبوده یک چیزی از دهن رهبری پریده لیکن از آنجا که خاتمی جائی نمیخوابد که آب زیرش برود لذا وقتی انصراف داد معلوم شد که قرار است انتخابات سالم برگزار بشود هیچ هم تفصیر دانیال نبود !