2009/06/10

#388

خیلی ممنون مموتی !
.
اگر دیگه نری ورزشگاه دفعه بعد بتو رأی میدهیم !
.
البته ممکن است شما با دیدن تیتر فکر بکنید ما میخواهیم حرفهای ورزشی بزنیم لیکن نخیر این دم انتخاباتی حرفهای ما همه ارزشی است نه ورزشی و اصلاً در این برهه حساس هیچکس برای حرفهای غیر ارزشی مایه نمیدهد ما هم سیگاری هستیم خرجمان زیاد است !

در اینجا و نظر به استقبال میلیونی شما عزیزان از پیشنهاد تعدادی شغل شریف برای جلوگیری از بیکاری دکتر مموتی بعد از انتخابات که خودش بتنهائی شاخص بیکاری را به صفر خیلی نزدیک میکند تعدادی شغل شریف دیگر برای ایشان در اینجا می آید قبلاً میخواست در اونجا بیاید !
  1. برود سیتیزن ونزوئلا بشود . این خیلی بد است که سردار سازندگی یک کشور شهروند یکجای دیگر باشد .
  2. برود از فیفا پول بگیرد نرود استادیوم . خدائیش اگر برود بازی را سه هیچ اعلام بکنند خیلی سنگینتر است تا اینکه یکدفعه برزیل از منتخب الف تایپه دوتا بخورد .
  3. برود با فاطی رجبی ازدواج بکند . ما تحقیق کردیم دیدیم بین تمام حیوانات و گیاهان و بلانسبت انسانها اینها تنها موجوداتی هستند که دلشان میخواهد چند همسر باشند . ضمن اینکه اگر یک زن مسلمان به شوهر مسلمانش بگوید معجزه زیاد راه دوری نمیرود ولی الآن حرف درمی آید میرحسین باز بیانیه میدهد .
  4. برود معلم عربی بشود . اینطوری بلکه ما آخرش فهمیدیم این "دول خلیج العربی" یعنی چی . در حال حاضر ما دقیقاً نمیدانیم دول این عربها کجای خلیج است که هزارتا تفسیر از تویش درمی آید . (در اینجا ما دول را خیلی مودبانه دول نوشته ایم شما اگر جور دیگری میخوانید آن دیگر مشکل ما نیست بی ادبها !)
  5. برود درس بخواند با سواد بشود . چه اشکالی دارد آدمی که دکترا دارد سواد هم داشته باشد ؟ ما خودمان خیلیها را می شناسیم که روزها رئیس جمهوری میکنند شبها درس میخوانند برای اولین بار در تاریخ هم باعث سربلندی خانواده شان میشوند .
  6. برود با وانت آهن قراضه جمع بکند . باور کنید برای آهن قراضه جمع کردن با وانت آدم باید بجای حنجره شیپور داشته باشد . این حنجره اش مادرزاد همینجوری شیپور است .
  7. برود بگوید تمام حرفهائی که در این چهار سال زدم دروغ گفتم . هیچ اتفاقی نمی افتد بلکه ملت فکر میکنند این دارد باز دروغ میگوید باور نمیکنند . فقط اس.ام.اس میسازند تهش می نویسند بگم چه دروغهائی گفتم ؟ بگم ؟ بگم ؟
  8. برود بهائی بشود . اینطوری مشکل امام زمان ما هم حل میشود بلکه زودتر ظهور بکند . امام زمان بهائی ها هم که قبلاً ظهور کرده فقط الآن اسمش عوض میشود . در جمهوری اسلامی بهائی ها بطورکلی اصلاً شهروند محسوب نمیشوند که حقوقی هم داشته باشند فرقی نمیکند اسم امام زمانشان چی باشد بهرحال کنکور نمیتوانند بدهند ولی سربازی باید بروند شیرین عبادی هم باید نان بخورد .
  9. برود هشت سال دیگر بیاید دوباره رئیس جمهور بشود . ما خوشمان می آید هر هشت سال یکدفعه که اوضاع دارد کم کم روبراه میشود برویم یکنفر را بیاوریم بریند به مملکت !
  10. برود بمیرد !