2009/05/05

#359

رکسانا صابری در بیمارستان بستری شده است (خبر)

رکسانا جون !
.
ما دلمون نمیخواد برای تو هم سوگنامه بنویسیم ها دادا بی خیال !
.
سازمان حفاظت از نوامیس مردم در اوین هرگونه خودکشتگی وسط اعتصاب غذا را تکذیب کرد . این سازمان افزود چنانچه رکسانا وسط اعتصاب غذا با پلاکارد خودکشی کند حتماً از گشنگی مرده . در جمهوری اسلامی پلاکارد و زیر پیراهنی و واجبی ویتامین هائی هستند که قبر آدم را از بهشت زهرا میبرد بالای تپه های سنندج . رکسانا صابری خبرنگار جاسوس جانی بالفطره ی دشمن چندی پیش در حال خرید عرق سگی برای اسرائیل بدلیل سرعت غیر مجاز وسط اتوبان به اسارت امام زمان گمنام درآمد . وی درحالیکه پشت فرمان اتومبیل داشت پولهای موصاد را میشمرد با نامزدش بهمن قبادی قرار گذاشت . در جمهوری اسلامی به دوست دختر شرعی میگویند نامزد !

در همین راستا دیده بان حقوق بشر که بدلیل دیده بانی زیاد چشمش شده هشت تا ۱۸ دفعه درباره ی همه چیز ابراز نگرانی کرد . دبیر این سازمان همچنین از ارسال ۸۴ صفحه نامه به عمه اش خبر داد . در این نامه آمده چنانچه رکسانا بزودی آزاد نشود همینطوری زندانی میماند . این درحالیست که قاضی مرتضوی در مراسم کشف و رونمائی بیگودی آب جوشی محاکمه ی رکسانا را کاملاً شرعی اعلام کرد . محاکمه ی شرعی اصولاً به محاکمه ای گفته میشود که در حضور خبرنگار فارس بطور کاملاً علنی بمدت سه دقیقه برگزار بشود و در آن متهم بتواند آزادانه به هرچی که قاضی میخواهد اعتراف بکند . بدلیل نامه نگاری و اصرار احمدی نژاد مبنی بر برخورداری کامل رکسانا از کلیه ی حقوق قانونی ، رکسانا صابری در دادگاهی که پشت درهائی که بعداً باز شد برگزار گردید توانست با آزادی کامل علاوه بر اعتراف ، هر جائی که قاضی میخواست را هم امضاء بکند . مرتضوی در جلسه ی محاکمه ی رکسانا از او پرسیده بود چرا چشمهای مادرش اینجوری است که بدلیل بی پاسخ ماندن این سوال خداوندی رکسانا تا زمان دریافت استعلام از ثبت احوال ژاپن زندانی شد !

همچنین به موازات اعتصاب غذای رکسانا برخی منابع از پرخوری حسین درخشان خبر دادند . این منابع افزودند بدلیل اینکه هنوز هیچکسی در مورد اتفاقات اخیر اینترنتی مانند شیوع هک سایتها به هیچکسی مظنون نیست لذا حسین درخشان هر جوری هست عمراً در حال اعتصاب غذا نیست . در جمهوری اسلامی جاسوسها بعد از دریافت یک جفت کشیده ی نر و ماده یا اعتصاب غذا میکنند یا سایتها بیخود و بی جهت هک میشوند . در مورد اول خبرها همه جا پخش میشود ولی در مورد دوم خبرهای ما همه جا پخش میشود . علیرغم وجود این تفاوت عمده همچنان در هر دو مورد تهش بشر با لوازم جدیدی برای خودکشی آشنا میشود که بعضاً در کتاب گینس و حکایات ملا نصرالدین هم قابل ثبت است . اصولاً در نظام اسلامی چنانچه خانم محترمی به اوین برود ولی زنده دربیاید در خود امریکا هم همسایه ها برایش حرف درمی آورند !