2009/04/08

برای این پست حتی تیتر هم نمیزنم ...

...

میرحسین اطلاعیه ای در مورد یک مطلب طنز منتشر کرده که خب نبوی هم فوراً جواب داده ...

دیگرش را الآن هیچی نمیگویم ...

همین ...
.