2009/04/18

#355

...
جسارتاً داداش چاوز رید تو کاسه ی امت حزب الله !
.
بعد از ملاقات گرم و صمیمانه ی چاوز با اوباما که الآن دیگر با ما نیست پزشک معتمد سازمان ملل از عود مجدد بیماری حاد و خفن چاوز خبر داد . مطابق این بیماری چاوز به محض باز شدن هرگونه آغوش اعم از زن مرد کوچک بزرگ دوست دشمن و غیره خود را پرت میکند وسط بغل یارو . در کتب پزشکی به این بیماری اصطلاحاً بغل بازی میگویند . بنا بر مندرجات این کتب فرد بغل باز تهران چفیه می اندازد یکجای دیگر عرق میخورد یکجای دیگر باید از وسط لنگ خانوم درش بیاری بعد میپرد بغل اوبامای جهانخوار پس فردا دوباره می آید تهران جهت ادای فریضه ی غسل !

حقوق بشر نیز که حقوق عقب افتاده ی بشر خیلی برای دیده بانهایش مهم است از حق مسلم چاوز در بغل بازی خبر داد . این سازمان اعلام کرد این حق هر آدم سالمی است که محض تفریح سالم برود تو بغل هر کی دلش خواست . این سازمان که بشدت درگیر عقب افتادگی حقوق بشر است ضمن تکذیب آشنائی با هرگونه رکسانا صابری و دل آرا دارابی و امثالهم افزود چنانچه کسی فقط بغل ریشو میرود آن دیگر عیب و ایراد خودش است که بعضاً در سی سال گذشته علاقه ی جهانی نسبت به بغل پشم را نیز افزایش داده . توضیحاً اینکه به بغل پشمیان که عموماً زیر بغل خودشان هم سوراخ است قبلاً معلول گفته میشد ولی الآن مدیر جهان میگویند !

در همین راستا صدا سیمای جمهوری اسلامی توانست رکورد سریعترین اعلام خبر جهان را از بیخ و بن بشکند . گوینده ی خبر امروز توانست ظرف ۳۵۴۶۸۷۴۸۹ میلیونیوم ثانیه بگوید که چاوز-اوباما-بود- تمام شد . وی که بشدت نگران اعلام وضع هوای یاسوج بود موکداً افزود که هنوز هیچ منبعی از هیچ جائی هیچ خبری را تائید نکرده . البته خبرهای جمهوری اسلامی اصولاً نیاز به تائید ندارد همین که در جریان جنگ غزه کل نیرو هوائی اسرائیل را با یک تیرکمون حماس ساقط میکند یکیش !