2009/03/16

#344

آقا ما به میرحسین هیچی نگفتیم دور برداشته !


میرحسین ! بزن بغل منو بی ادب نکن ۱۸+ میشما باز !
.
والاّ ! حالا ما هی هیچی بهش نمیگیم کله کلمنی ولش کنی میخواد به آکسفورد بگه دانشگاه . بابا اون صدتا هورا کش که دورت جمع شدن رو ما خودمون فرستادیم تو جمع خیط نشی تو چرا جدی گرفتی ؟ نکنه راستکی خیال کردی قراره ما بیایم بهت رأی بدیم ؟ ببینم تا حالا کسی بهت نگفته زرشک ؟ یا گفته ولی خیال کردی رئیس جمهور با رأی یکی دیگه انتخاب میشه ؟ ای زرشک ! بزن بغل بینم نذار این قلم من بی ادب بشه از حائری بپرس ببین چندبار دارم بهت میگما ! گذشت اون دوره سوسول بازی اصلاحی الآن اونائی رو که ما زدیم تو رو میزشون میرقصیدی داداش !

شاید هم خیال کردی حالا که یه ایل آدم جمع شدن به خاتمی گیر دادن دیگه کسی تو رو نمیبینه بهترین وقت واسه لائی کشیدنه که غیغاژ میری ؟ قبضتو خودمون واست می نویسیم قبل از آژانا گفته باشم . حالا تکلیف خاتمی روشنه اگر نباشه هم به خودمون مربوطه تو که خودمون نیستی آخه . ببینم آخرین دفعه کی بتو گفت اصلاح طلب که خودت به خودت میگی ؟ ایندفعه خواستی بگی النگوهاتو درآر بعد . یعنی میخوام بدونم اگر ده تای ما جمع بشیم جمعاً سه تا سوال ازت بپرسیم یه عمر بهت وقت بدیم تو اصلاً به عمرت پاسخگوئی کردی که بدونی چی باید جواب بدی ؟ همینه که ازت هیچی نمیپرسیم دیگه کوپـُن !

حالا خاتمی فتوت خرج کرده گفته اگر تو بیای میزنه بغل تو چرا خوشت اومد این وسط ؟ بابا خاتمی بچه شابدل عظیم یزده نمیدونی مگه ؟ پاشدی رفتی پائین شهر بعد از بیست سال رو حرفهای ده سال پیش خاتمی اسکی کردی بابا یهو برو به فیروزآبادی بگو یه مدال لیاقت بده بهت اینجوری که نمیشه که . داره ها ! جای اینکارا بشین یه کمی برامون از دوره دایناسورها و عصر یخبندان و دفترچه بسیج اقتصادی حضرت آدم بگو میگن مال اونموقعهائی آخه ژوراسیک ! ما اگه دو دفعه نشستیم پا شدیم خنده خنده گفتیم اگر خاتمی نباشه اونوقت تو خیال نکن ماجرا همینطور خنده داره ما داریم به یه چیزائی میخندیم که تو الآن سنت کمه نمیدونی . اصلاً داریم باهات لاس میزنیم آخه همه چیزو باید جلو جمع بهت گفت ؟!

.

ضمناً اینجا را هم اگر خواستید ببینید !